۱۴۰۱ آبان ۹, دوشنبه

هواداران سلطنت با شعار مرد میهن آزادی

به این عکس نگاه کنید. این تظاهرات آنهایی است که به سلطنت باور دارند و رضا پهلوی را شاه می خواهند. حتی کاری به این ندارند که او میخواهد یا نمیخواهد. وقتی نمیخواهد او را نیز به ناسزا می بندند. رضا پهلوی اما میانه بازی میکند. با دست پس می زند و با پا پیش می کشد. این شعار را می بینید، اوج حکومت سلطنتی این است. مرد و مردانه شعار" زن زندگی آزادی" را تبدیل به "مرد میهن آبادی" میکنند و آنهم نه هر مردی، بلکه فقط رضا پهلوی! از شعار زن زندگی آزادی که از داخل آمده هیچ خبری نیست. اتفاقا این شعار را بر ضد آن بکار گرفته اند، یعنی نخیر انقلاب ما مردانه است. باید گریه کرد بحال زنانی که زبونانه دنبال این صف روانند. در حالی که زنان در ایران نبض انقلاب را در دست دارند و اینگونه شجاعانه بپا خاسته اند تا به هر گونه دیکتاتوری تحت هر نامی " نه" بگویند و بطور ویژه مناسبات مردسالارانه ای که این حکومت بر همه تحمیل کرده با همه قوانین تحقیر آمیز ضد زن را برچینند. و می بینیم که مردان چه زیبا در کنار آنها ایستاده اند و شعار زن زندگی آزادی را فریاد میزنند. بعد در این تظاهرات زنان سلطنت طلب خفت بار زیر عکس رضا پهلوی با شعار مرد میهن آبادی ایستاده اند. کارناوال سلطنتی این جماعت در شهر دوسلدروف مرا بیاد کارناوال های مذهبی که جمهوری اسلامی با عکس های علی و ابوالفضل و علی اکبر و دیگر مقدسینش در خیابانهای تهران براه می انداخت، می اندازد. تکیه هایی که آخوندها میگویند شفا میدهد. اما نه تکیه آخوندها و نه تکیه سلطنت طلبان شفا نمیدهد که هیچ، کور هم می کند. همان تکیه هایی که مردم در حال برچیدن آن در خیابانهای ایران هستند. به چنین تکیه هایی از نوع سلطنتی اش هم میخندند. اینها خودشان را مضحکه کرده اند. نمی فهمند که یکبار بساط سلطنت را با تیپا از ایران برچیده و به زباله دان تاریخ سرازیر کرده ایم. در رویاهای شاهانه گذشته شان متوهمانه جا مانده اند و اینکه بار دیگر بتوانند شاه فرح بازی کنند. انقلاب ایران انقلابی رو به جلو است. رو به آینده که نشانی از هیچ دیکتاتوری نخواهد داشت. براستی چرا فرح و رضا پهلوی در برابر چنین تظاهراتی صریحا موضع گیری نمیکنند؟
واقعا به این همه بلاهت چه میتوان گفت! آیا با چنین کسانی میتوان اتحاد کرد؟ من یکی هرگز!
در مقابل چنین کسانی منهم میگویم: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
عاطفه اقبال 9 آبان 1401

- لطفا از نصیحتهای آقا بالاسری و خانم بالاسری برای اتحاد و همبستگی با چنین آدمهایی و کامنت های " الان وقتش نیست" " همه با هم" خودداری کنید. من تا در توان داشته باشم بر علیه چنین حرکات سخیفی روشنگری خواهم کرد. چپ و راست و سلطنت طلب و مسیحی و مسلمان هم نمی شناسم.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر