۱۴۰۰ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

ترساندن از جنایت بزرگتر

تاجزاده میگوید که "بله خیلی جنایات در گذشته اتفاق افتاده و قابل دفاع نیست. اما برای اینکه جنایت بزرگتری اتفاق نیفته در آینده، مجبوریم که راهی پیدا کنیم برای گفتگو! برای آشتی! "
آقای تاجزاده، جنایت فقط در گذشته اتفاق نیفتاده. جنایت از گذشته تا به امروز ادامه دارد. بسان رود خونی که در زندگی ما جاری است. ما در این خون غوطه وریم. آنها که در گذشته و حال این جنایات را انجام داده و میدهند همچنان بر مصدر حکومت نشسته اند. هیچ راهی از میان این خونها برای آشتی وجود ندارد! ما با قاتلان عزیزانمان، قاتلان زندگی هایمان، قاتلان رویاهایمان گفتگو نمیکنیم. ما دادخواهیم اینهمه بیداد را! شما هم نمیتوانید ما را وادار به فشردن دستهای خونین بکنید. دادخواهی، ماندن در گذشته نیست. برای گذر از اینهمه جنایت باید قبل از هر چیز به محاکمه آنان که در آن دست داشته اند، نشست. بین ما و این حکومت اقیانوسی از خون حائل است. گفتگو و آشتی ارزانی شما باد! شرکت در انتخابات چه بعنوان کاندیدا و چه بعنوان رای دهنده، فشردن دستهای خونین این قاتلان است. چشم بستن بر این همه رنج و درد است. همین امروز به خانواده هایی که بر سر مزار کشته شدگان آبان ماه جمع شده اند، حمله کرده و عموی پویا بختیاری را دستگیر کرده اند. برای این حکومت با هیچ بهانه ای نمی توان مشروعیت جُست. دست از سر ما با این گفتگوی آشتی و اصلاحاتتان بردارید.ما را از جنایت بزرگتر نترسانید. جنایت بزرگتر همین تلاش امثال شما برای نگه داشتن این حکومت است. ما سالها است که در بطن جنایت روزمره و سازمان یافته زندگی میکنیم. پیشنهاد گفتگو و آشتی با قاتلان، خود عین جنایت است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر