۱۴۰۱ آبان ۴, چهارشنبه

تصویر سقز در چهلمین روز کشتن مهسا امینی

این تصویر سقز در چهلمین روز کشتن مهسا است. نشان دهنده اینکه انقلاب زنده و همچنان جاری است. چهلمین روز انقلابی که آغاز شد تا تار و پود رژیم جمهوری اسلامی را در هم بپیچد. انقلابی که شروع شده و پایان نخواهد گرفت، تا نابودی جمهوری اسلامی و پاکسازی آن در تار و پود این مملکت و روح و روان این مردم . انقلابی که به یک رنسانس منجر خواهد شد.
امروز نه وقت عزا که وقت بپا خاستن است. امروز ایران دوباره بپا خاسته. اعتصابات گسترده تر شده. کارکنان تراکتورسازی تبریز، کارگران شرکت اکسیر در فاز دو پالایشگاه آبادان، پتروشیمی گچساران به اعتصابات سراسری پیوسته اند. خبر دیگری امروز از اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت تهران خبر میدهد. دست و پا زدن های آخر خامنه ای و سردمداران جمهوری اسلامی کاملا در گفتارهایشان معلوم است.
در این برهه حساس تاریخی، انعکاس دهنده فریاد مردم باشیم. ما با هم پیروز می شویم.
عاطفه اقبال - 4 آبان 1401هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر