۱۴۰۱ آبان ۷, شنبه

درد حامد اسماعیلیون درد من، درد ما است. از او حمایت کنیم.

در مورد حامد اسماعیلیون اینروزها بسیار حرف و حدیث وجود دارد. بیش از هر مسئله ای او آماج حمله ای که پشت صحنه اش یک. جمهوری اسلامی، دو. سلطنت طلبان هستند، قرار گرفته است. هدف جمهوری اسلامی از کوبیدن حامد مشخص است دلیل آن موفقیت حامد در رسوا کردن ملاها در اذهان بین المللی است و اینکه توانسته به عنوان یک شخصیت مستقل تظاهرات بیش از صد هزار نفری در خارج از ایران براه بیندازد. تظاهراتی که اذهان بین المللی را بیش از پیش به سمت مردم ایران و آنچه اینروها در خیابانها میگذرد، جلب کرده است. سلطنت طلبان اما، بخاطر اینکه حامد از رضا پهلوی و سلطنت نامی نمیبرد، بسیار آشفته شده و در توئیتر او را به بدترین وجه مورد حمله قرار داده اند.
از نظر من، حامد اسماعیلیون، امروز با تلاش بی وقفه خودش، در جایی قرار گرفته که قدرت همآهنگ کردن و دادن فراخوان برای تظاهرات بزرگ را در خارج از ایران دارد. خودش هم به صراحت میگوید، من یک همآهنگ کننده هستم. باید از این فرصت اتفاقا استفاده کرده و بجای هدف قرار دادن او، حامی اش باشیم. حامد مثل هر کس دیگری می تواند اشتباه کند. قصد این نیست که هاله تقدس دور او بکشیم و عاری از اشتباهش بدانیم. اتفاقا باید کمبودها و انتقادها را بصورت صریح بیان کنیم. نه با او و نه با هیچ کس دیگری در این مسیر خونین عقد دائمی نبسته ایم. اگر اشتباه کرد همه می توانیم اعتراض کنیم و خواهان پاسخگویی باشیم. حامد در بیانیه اخیرش به پاسخگویی به این انتقادات و جمع بندی آنها پرداخت و نشان داد که جنبه انتقاد پذیری را دارا است و میتوان به او اعتماد کرد. به او اعتماد کنیم. در حال حاضر او تنها کسی است که در خارج از کشور مستقل و بدون وابستگی به این گروه و آن حزب و ایدئولوژی های مختلف در چنین جایگاهی قرار گرفته. انگیزه اولیه او با کشته شدن فجیع همسر و دخترش جرقه زده شد. حامد توانست به جای عزا و سوگواری این غم را تبدیل به خشم و برخاستن کند، بر علیه رژیمی که هواپیمای ۷۵۲ را عامدانه واژگون کرد. او توانست خانواده ی دادخواهان را دور هم جمع کند و فریاد بزند. او را هدف قرار ندهیم. از او حمایت کنیم. من کنار حامد قرار میگیرم بخاطر اینکه میدانم او نیز مثل من و ما درد از دست دادن عزیزترین هایش را دارد. بخاطر اینکه می دانم فریادش و عملکردش دقیقا به همین خاطر نمیتواند به بیراهه برود. خون "پریسا" و" ری را "عشق های زندگیش، مانع هر گونه سازش او میباشد.
درد او درد من است. درد ما است. این دردمند بودن حامد مرا به او پیوند می زند.
عاطفه اقبال – 7 آبان 1401هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر