۱۴۰۱ مهر ۱۱, دوشنبه

شعار: اینهمه لشگر آمده - به عشق میهن آمده

دیشب ریختند دانشگاه صنعتی شریف، گلوله ساچمه ای زدند. بیش از صد دانشجو را دستگیر کردند. به مردمی که برای حمایت آمده بودند نیز گلوله و گاز اشک آور زدند. اما این آتش سر خاموش ندارد. امروز این دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند که فریاد می زنند: اینهمه لشگر آمده - به عشق میهن آمده. جز اشک شوق هیچ ندارم که بگویم. درودتان باد مردم میهنم.
در خیابانها و دانشگاههای تهران و سایر شهرها باز امروز اعتراضات در حال شکل گرفتن است. قیام ما ادامه دارد تا پیروزیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر