۱۴۰۱ مهر ۱۰, یکشنبه

گزارشی کوتاه از تظاهرات ایرانیان در پاریس

گزارشی کوتاه از تظاهرات ایرانیان در پاریس به حمایت از قیام مردم ایران، این تظاهرات در نوع خود بی نظیر بود. تعداد زیادی از ایرانیان و فرانسوی ها شرکت کرده بودند که در تاریخ تظاهرات پاریس سالهای طولانی است که سابقه ندارد. نکته جالب این بود که نه تنها من در این تظاهرات هیچ پرچم گروهی و سازمانی ندیدم بلکه همه با هم متحد شعارهای یکسان می دادند و هیچ تفرقه و دعوایی در بین جمعیت پیش نیامد. همه با هم همزبان بودند. در انتها من گشتی میان جمعیت زدم هیچ چهره آشنایی از گروه ها و سازمانهای طیف های مختلف ساکن پاریس که معمولا در تظاهرات های مختلف شرکت دارند ندیدم. اکثر چهره ها از نسل جدید بودند نسلی که وابستگی گروهی ندارد و از باید و نباید ها برای خودش محدودیت و مرز نمی سازد. دیدن این چهره های جوان برای من امید بخش بود. شعارها بسیار خوب انتخاب شده بود. چندین بار "ترانه برای آزادی" شروین حاجی پور که بجرم ساختن و خواندن این ترانه توسط دژخیمان دستگیر شد، پخش و توسط جمعیت خوانده شد. میخواهم همین جا از دست اندرکاران این تظاهرات تشکر کنم و به آنها دست مریزاد بگویم. ما با هم پیروز می شویم.
پلیس تعداد تظاهرات کنندگان را بیست هزار نفر اعلام کرد.
عاطفه اقبال - 2 اکتبر 2022 برابر با 10 مهر 1401
- توضیح اینکه بچه های پاریس تظاهرات یکشنبه 2 اکتبر را از مدتها قبل برنامه ریزی کرده و اجازه گرفته بودند و برای همین امکان تغییر آن به روز شنبه تظاهرات سراسری نبود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر