۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبه

خودکشی یک پسر جوان مهاجر از افغانستان

این پسر جوان از کشور افغانستان دیشب خود را در یکی از کمپ های پناهجویان در اندونزی دار زد. هفت سال بود که از سرزمینش مهاجرت کرده بود به امید فردایی بهتر. تا شاید در این جهان بزرگ راهی برای خود بیابد. دوستش میگوید که بعد از خارج شدن از افغانستان رابطه ی او با خانواده و دوستانش قطع شده بود و تنهایی آزارش میداد.
گاه فکر میکنم در چه شرایطی یک انسان می تواند این چنین خود را حلق آویز کند؟ چقدر باید از زندگی ناامید شده باشد که به چنین مرگ سیاهی تن دهد؟ در کمپ های مهاجران در اندونزی مانند اکثر کمپ های پناهندگی در کشورهای دیگر وضعیت اسفبار است. بدرفتاری با پناهجویان بیداد می کند. چه زمانی این خیل مهاجرت پایان خواهد یافت؟ چه زمانی هر کشوری برای شهروندانش چنان امن خواهد شد که دیگر هیچ کس از خاک خاطراتش فرار نکند. چه زمانی تمامی این جنگها و مهاجرتها و دربدری ها پایان خواهد یافت. قلبم از شنیدن این خبر زخمی است. به چهره ی زیبا و شاد این جوان که می نگرم تمام وجودم را درد فرا میگیرد. جهان چه جای بدی شده.😢
عاطفه اقبال - 5 ژوئیه 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر