۱۴۰۰ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

دلقک های بازار مکاره انتخابات!

خبرهای این هفته بعضی به طنزی تلخ می ماند. تاجزاده خود را صدای سرکوب شدگان دی و آبان ماه معرفی کرد. احمدی نژاد به دستگیری و سرکوب اعتراضات مردمی انتقاد کرد. احمد خاتمی گفت: مردم عاشقانه از نظام دفاع میکنند. یک نوار هم از ظریف بصورت مصلحتی لو رفت که می خواسته کشته شده های سقوط هواپیمای اکراینی را علاج کنه، اما بهش اجازه ندادند. در این میان مشاور وزیر جمهوری اسلامی هم اذعان کرد که به 23 درصد معترضان آبان 98 از فاصله نزدیک و به شقیقه شلیک شده". علی مطهری هم که خواسته بود خود را منتقد نشان دهد گفته، بابا این ستار بهشتی رو نباید می کشتید دو کیسه برنج بهش می دادید از سر ما دست برمیداشت.
این اراذل و اوباش دنیای سیاست فکر میکنند خون جوانان مردم سکه های بازار انتخاباتشان است که اینگونه برای به صدا در آوردنش از یکدیگر پیشی می گیرند. کور خواندید انتخابات بی انتخابات. همه تون شبیه همه هستید. یکی از یکی جنایتکارتر. خانواده های کشته شدگان آبان ماه خوب به تاجزاده جواب دادند. جوابی که شامل حال تک تک بقیه دلقک های نمایش انتخاباتی می شود: لطفا خفه شوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر