۱۴۰۱ مهر ۲۷, چهارشنبه

وقتی گوهر عشقی روسری اش را بعد از هشتاد سال از سر برمیدارد.

این ویدئو را که از گوهر عشقی دیدم با تمام قلبم به شجاعت و آگاهی او درود فرستادم. زنی که بعد از هشتاد سال حجاب بر سر داشتن، برای همبستگی با قیام، روسری اش را از سر بر میدارد. این شجاعت آنجایی برجسته تر میشود که بدانیم مریم رجوی که ادعای رهبری را یدک می کشد. نه تنها هرگز جرات چنین کاری را نداشته بلکه تا کنون از انتشار حتی یک عکس و فیلم از آتش زدن روسری ها توسط زنان در ایران خودداری کرده است. و اساسا از مطرح کردن این مسئله و تبعات آن در میان زنان مجاهدین وحشت دارد.
اینجا است که تفاوت عمیق و محتوایی کسانی مثل مریم رجوی در اقدامات ارتجاعی مثل بلند کردن پرچم سبز ابوالفضل در قرن ۲۱! و زنان شجاعی مثل گوهر عشقی یا هزاران زنی که روسری هایشان را به نشانه جهل و ارتجاع در آتش سوزاندند، مشخص میشود.
گوهر عشقی یک پیام دارد: بیایید بیرون. ترسو نباشید.
دلم میخواهد بتوانیم روزی گوهر عشقی را در آغوش بگیریم و خانه اش را غرق گل کنیم.
عاطفه اقبال - 26 مهر 1401هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر