۱۴۰۱ مهر ۱۲, سه‌شنبه

پارلمان فرانسه در تحسین از انقلاب مردم ایران

امروز تمامی پارلمان فرانسه بعد از سخنرانی رئیس مجلس، خانم یائل براون-پیو، بپا خاستند و یک دقیقه برای مهسا امینی و شجاعت مردم ایران در مبارزه برای آزادی دست زدند.
سخنان رئیس مجلس: قبل از شروع، میخواهم از خانم #مهسا_امینی یاد کنیم که روز ۱۶ سپتامبر در ایران به صورت وحشیانه ای بخاطر چند تار مو که از زیر روسری بیرون زده بود، بازداشت و کشته شد. از آن زمان، زنان و مردان و تمام جوانان ایرانی که باید شجاعت باور نکردنی شان را تحسین کرد. عطش خود را برای آزادی فریاد میزنند.
بعد از این سخنرانی، تمامی اعضای پارلمان به مدت 1 دقیقه بپا خاستند و برای مردم ایران دست زدند. سپس رئیس مجلس یک دقیقه سکوت برای کشته شدگان قیام اعلام کرد.
بله شجاعت و بپا خاستن مردم ایران بر علیه چهل و سه سال دیکتاتوری مذهبی صدایش تا دور دستها رفته است. دیگر کمتر کسی است که نام مهسا امینی نشینده باشد. ایرانی امروز با شجاعتش یاد و تحسین میشود و این شعف آور است.
ضمن اینکه اینگونه حمایت ها که اینروزها ناظر آن هستیم، نشاندهنده این است که باد به نفع مردم ایران وزیدن گرفته است. منتظر باشیم!
عاطفه اقبال - 12 مهر 1401

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر