۱۴۰۱ آبان ۴, چهارشنبه

توماج در خیابان: ما تماشاگر نمی خوایم. به ما ملحق شوید

این ویدئوی توماج صالحی امشب اشک مرا در آورد. گریستم برای مظلومیت این جوانها که با دستهای خالی بیش از یکماه است کوچه به کوچه فریاد می زنند و می جنگند. توماج که رژیم مدتها در بدر بدنبالش میگردد، به همراه دوستانش در خیابان فریاد میزنند: "ما تماشاگر نمیخوایم به ما ملحق بشید". در خیابان دیگری فریاد جوانان به همراه توماج طنین افکن میشود: امسال سال خونه- سد علی سرنگونه. چه کسی می گوید که انقلاب ما رهبر ندارد. اینها رهبران خیابانی هستند که شجاعانه از جان خود برای آزادی مایه می گذارند. توماج نوشته است: خون هیچ کدام از ما، رنگین تر نیست. این فریاد را انعکاس دهیم و به گوش همه برسانیم. " ما تماشاگر نمیخوایم. به ما ملحق شوید." میدانم که ما با هم پیروز می شویم.
آرزوی بزرگ من اینروزها بودن در ایران و نبرد در خیابانها به همراه این مردم است. روزی که بتوانیم بنویسیم رژیم جمهوری اسلامی نابود شد. خامنه ای دستگیر شد. درختها دوباره جوانه زدند و بهار آمد.
عاطفه اقبال - 4 آبان 1401

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر