۱۴۰۱ مهر ۱۴, پنجشنبه

دختران شجاع افغانستان

از دیدن این ویدئو از شوق به خود لرزیدم. این دختران شجاع افغانستان هستند که مقابل دانشگاه هرات با ماموران مسلح طالبان مقابله میکنند و فریاد میزنند: "نترسید نترسید ما همه با هم هستیم." "تحصیل حق ما است". شباهتها را می بینید. بله انقلاب و شعارهای ما مرزها را در نوردیده است.
نه آنها نمی ترسند. ما نمی ترسیم، برای اینکه ما در ایران و افغانستان همه با هم هستیم. این شما هستید که باید بترسید جانیان. بترسید از انقلاب ما. از روزی که هیچ پناهی در جایی نیابید. روزی که ایران و افغانستان آزاد شوند. بله ما با هم پیروز می شویم. درود بر بیشمار خواهرانم در افغانستان و ایران.
عاطفه اقبال - 14 مهر 1401هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر