۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

بیاد سعید امیدی

مدتها بود که از "سعید امیدی" عزیز خبری نداشتم. سعید از کسانی بود که در صفحه من بصورت فعال حضور داشت. برای همین نبود چند ماهه اش بسیار محسوس بود. امروز خواستم برایش پیام بفرستم. به صفحه اش رفتم دیدم آخرین مطلبش روز 20 سپتامبر 2020 است. کمی بالاتر آمدم، پست یکی از دوستان فرانسوی اش از مرگ سعید خبر میداد. بسیار اندوهگین شدم.
سعید امیدی با دیدگاه سیاسی چپ مارکسیست، یک تبعیدی بود، او یک هنرمند هم بود. در این عکس یکی از کارهای او را می بینید. سعید به دلیل یک بیماری، مدت زیادی بود که روی صندلی چرخدار زندگی می گذراند ولی با اینحال بصورت فعال اخبار سیاسی را دنبال و منتشر میکرد. او به همراه همسر فرانسوی اش در شهر امیین یکی از شهرهای شمالی فرانسه زندگی میکرد. آخرین پست او روز 20 سپتامبر 2020 است. صبح روز 21 سپتامبر همسرش پیکر بی جان او را بر زمین می یابد. احتمالا یک سکته قلبی. براستی که زندگی به یک نخ باریکتر از مو بسته است. در یکی از پست های شب آخر او، این جمله به چشم می خورد: " بدون شک ملت به خیابان خواهند آمد." سعید با این امید چشمهایش را بر روی یک زندگی پر تلاش در این دنیا بست. او یکی از ما تبعیدیان روی زمین بود. سعید عزیز یادت گرامی باد.
افسوس که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت
عاطفه اقبال - 15 می 2021
- سعید بسیار غریبانه رفت. با توجه به اینکه جز از طرف دوستان فرانسوی اش هیچ کجا یادبودی از او نیافتم. خواستم با این پست او را پاس بدارم و یادش را زنده کنم تا با هم بدرقه اش کنیم.
- تعدادی صفحه او را محل تگ های خود کرده اند. این کار درستی نیست. بگذاریم صفحه سعید با پست های خودش بماند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر