۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

سه برادر در زندان

 مادری به دفاع از فرزندانش افکار عمومی را به کمک فرا میخواند. نویدش زیر اعدام. وحیدش 54 سال زندان و حبیبش به 27 سال زندان محکوم شده اند. دل مادر می لرزد. سه فرزندش را با خون دل بزرگ کرده است. آنها را وحشیانه شکنجه کرده اند تا بر علیه یکدیگر شهادت دروغین دهند. جرم واقعی هر سه شرکت در تظاهرات اعتراضی آبان ماه 97 است. اما حکومت قاتلان هیچ اعتراضی را برنمی تابد. دوباره جلاد خون می طلبد. دوباره جلاد سر بالای دار می خواهد. دوباره جلاد قصد کشتار دارد. برای پایان دادن به اینهمه کشتار و جنایت و بیداد باید او را از از قدرت پایین بکشیم. وگرنه این جاری شدن خون تمامی نخواهد داشت. در هر خانه عزیزی است که جلادان روزی به سراغش خواهند آمند. سرنگونشان کنیم.
عاطفه اقبال - 2 سپتامبر 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر