۱۴۰۱ مهر ۹, شنبه

تظاهرات دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد امروز صبح 9 مهر 1401 شعار میدهند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. وقتی این شعار وارد شعارهای مردم شد طبق تجربه سال 57 دیگر باید نظام جل و پلاسش را جمع کند و برود یا توسط مردم به زیر کشیده خواهد شد. شعار : زندانی سیاسی آزاد باید گردد امروز محور شعارهای بسیاری از تجمعات می باشد.
شنبه آغاز شده است. خیابانها در تهران. کرج. شیراز. اصفهان و اکثر شهرها بسیار شلوغ است. اکثر دانشگاه ها بپا خاسته اند. مردم دیگر جمهوری اسلامی را نمیخواهند. از مملکت ما گم شوید.
عاطفه اقبال - 9 مهر 1401


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر