۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

ایستادگی مردم افغانستان در برابر طالبان

مردم افغانستان بخصوص جوانان آن در برابر طالبان ایستاده اند. زنان در مقابل صف هستند و مقاومت را دامن می زنند. اما اینگونه نیست که مردان آنها را همراهی نکنند. مردان کنار زنان ایستاده و پا به پای هم در این مقاومت به پیش می روند. اگر قرار باشد مقاومتی در مقابل این همه وحشیگری پایدار بماند باید شانه به شانه هم باشد. در بسیاری از ویدئوهایی که این روزها دیده ام زنان و مردان افغانستان شانه به شانه هم مقاومت می کنند. اما بله زنان به واسطه شدت فشارهایی که به آنها در این جامعه عقب نگه داشته شده، وارد آمده، در جلوی صف قرار دارند. هر کجا مانعی وجود دارد سینه سپر می کنند و آنرا از مقابل راه برمیدارند. من این مقاومت را زنانه و مردانه نمی کنم. مقاومت اگر جنسیتی باشد به جایی نخواهد رسید. مقاومت و مبارزه به نظر من باید دست در دست هم باشد. باید با هم باشد. باید انسان وار باشد نه زنانه نه مردانه. من به مردم افغانستان برای مقاومتشان در برابر طالبان که به آنها تحمیل شده ،درود می فرستم. اینکه تسلیم پروژه طالبانی کردن افغانستان نشده اند و این چنین بیدار ایستاده اند.
عاطفه اقبال - 9 سپتامبر 2021

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر