۱۴۰۲ آبان ۲۴, چهارشنبه

توماج نمادی از مبارزه و مقاومت این نسل

توماج یکی از نمادهای مبارزه و مقاومت این نسل است. کسی که تمام زندگیش را برای دگرگونی و انقلاب به میدان آورد و از هیچ چیز دریغ نکرد. کسی که در خیابانها با اینکه میدانست در جستجویش هستند و مرگ تهدیدش می کند، جلوی دوربین آمد و با یارانش فریاد زد: "ما تماشاگر نمی خوایم – به ما ملحق شوید". کسی که با تمام توان خود کوشید که مردم را آگاه کند و به میدان آورد. توماج یک هنرمند است. هنرمندی که هنرش را نیز در راستای آزادی بکار برد و آنرا نفروخت. هنرمندی که مستقل ماند و به این و آن وابسته نشد. و در اوج جنگ قدرت بین کسانی که می خواستند اهداف این خیزش مردمی را ملاخور کنند، شجاعانه خواند:
ژورنالیست بازاری مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر
مامور معذور، از بالا دستور، جلاده مجبور، سوراخ موش بخر
سوپاپ اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب باد، سوراخ موش بخر
صادراتی نایاکی، زیر و رو کش چهارتایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر
هدفش را مشخص کرد و گفت: "انسان بدون آزادی هیچ نیست". او خود را در میانه هیاهو باز تعریف کرد: "در من انقلابی شکل گرفت که حاصلش کودکی شکست ناپذیر شد". همین کودک شکست ناپذیر درونی است که پاسداران ظلمت و تباهی سعی کردند کینه توزانه با شدیدترین شکنجه ها بشکنند، اما نتوانستند، چون شکستنی نیست. توماج بعد از شکنجه هایی که در حین دستگیری و در زندان متحمل شده، نیاز به درمان دارد. اما از فرستادن او به بیمارستان و درمانش جلوگیری می کنند. میخواهند ذره ذره، توماج که صدایش انگیزاننده بود و هست را خاموش کنند. اما چنین صدایی خاموش شدنی نیست. صدای توماج انعکاس یافته و تا دور دست ها رفته است. او تبدیل به سمبلی شده که دیگر زندان و شکنجه و مرگ نمی توانند حذفش کنند. توماج آنچه که باید را گفته است. توماج پیامش را تا دور دستها رسانده است:
منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست
نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی
من و تو اگه ما بشیم، بی کرانیم
ما منجی زمانه ایم، امام زمانیم، زمانیم زمانیم
این پیام روزی آتش به خرمن قدرت حکومت قاتلان خواهد زد. توماج در قلب ما است.

عاطفه اقبال – 15 نوامبر 2023

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر