۱۴۰۱ آذر ۲۳, چهارشنبه

پیشنهاد یک اقدام بزرگ اعتراضی در خارج از کشور

آیا می توانیم یک اقدام بزرگ اعتراضی در خارج از کشور بپا کنیم؟
دوستان، به یک اقدام اعتراضی بسیار بزرگ در خارج کشور در جهت توقف اعدامها و دادن پیام پشتیبانی به انقلابی که در داخل ایران شکل گرفته نیازمندیم. باید با این همبستگی به کشورهای جهان بگوئیم که ما متحدانه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و خواهان این که تمام سفارت خانه های آن در کشورهای خارجی بسته شود. این کمپین امضا را دوستانی شروع کرده اند که فکر میکنم امضاها به یک میلیون رسیده. اما تک تک ما باید در این مسیر گام پیش بگذاریم که چه می توانیم انجام دهیم. برای یک اقدام یا تجمع بسیار بزرگ و تاریخی در خارج کشور نمیتوانیم منتظر فراخوان از سلبریتی هایی که خود هزاران اختلاف بینشان وجود دارد باشیم. باید از پایین شروع کنیم. تک به تک دست در دست هم بگذاریم. اختلاف نظرها را کنار بگذاریم و به یک فراخوان بزرگ برسیم. فراخوان از پایین بنظر من بیشترین کاربرد را دارد. ما چهره نمیخواهیم که پیشاپیش ما حرکت کند. ما هر کدام یک چهره هستیم. مگر بچه های داخل در خیابانها خودشان پا پیش نمیگذارند و مناطق مختلف محلات فراخوان نمیدهند. شروع کنیم خودمان از شهرها و کشورهای خودمان. بچه ها در داخل شبکه های #خرابکاری_شرافتمندانه بنام محسن شکاری راه انداخته اند. ما هم باید این شبکه ها را در شهرهایمان انجام دهیم و بهم بپیوندیم. بچه ها در خارج از کشور ابتکارات خوبی تا به امروز برای پیشبرد جنبش انجام داده اند. کمپین شرمساری وابستگان رژیم، تحصن در مقابل سفارت ها، آذین کردن سفارت ها با شعارها و رنگ خون، ورود جمعی به سفارت ها و اعتراض جمعی، کمپین کفالت زندانیان سیاسی، تظاهرات ها و تجمعاتی که روزانه در کشورها انجام شده و ... امروز نیاز به همبستگی داریم. همبستگی برای باز کردن این بن بست. همبستگی برای به هم پیوستن. برای کاری کردن.
با تجربه من کمپین از پایین همیشه موثر بوده است. از تک تک دوستان میخواهم که پیشنهادات، نظرات و آمادگی خود را بصوت کامنت در زیر این مطلب بنویسید. ما میتوانیم آغازگر یک کمپین باشیم. کمپین فراخوان بزرگ بسوی سرنگونی. ما با هم می توانیم. ما با هم پیروز می شویم.
عاطفه اقبال - 14 دسامبر 2022

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر