۱۴۰۱ آبان ۱۲, پنجشنبه

شهر توماج به خیابان آمد

اینجا اصفهان شهر توماج است. امروز جوانان این چنین به خیابان آمده اند. هزاران توماج گویا رخت جنگ به تن کرده اند. این صدا به طبل جنگ می ماند و لرزه به تن دژخیمان می اندازد. شهر توماج امروز طوفان بپا کرده. مگر میشود به دست اینهمه توماج دستبند زد. توماج ما تنها نیست، او تکثیر شده است. انقلابی بزرگ در راه است. انقلابی که زیر و زبرتان خواهد کرد. از دیدن این جوانان ذوق کرده ام.
- امروز کرج هم غوغا کرده است.
- تظاهرات در فولاد شهر اصفهان بوده.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر