۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

سعید ماسوری و هجده سال زندان


سعید ماسوری هجده سال است که زندانی است. او در زندان رجایی شهر کرج بدون حتی یک روز مرخصی حکم حبس ابد خود را می گذراند. به گزارش هرانا در تابستان گذشته وسایل سعید را به دلایلی که حتی توضیح نداده اند در زندان از او گرفته و مصادره کرده اند. این حق سعید ماسوری نیست که زندانی باشد. حق هیچ کدام از زندانیان سیاسی این نیست! آنها برای آزادی و برابری و عدالت فریاد زده اند. با این حکم ها میخواهند صدایشان را در گلو خفه کنند. اعتراض کنیم!

عاطفه اقبال - 24 آوریل 2018


۱ نظر: