۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

پایان اعتصاب غذای گلرخگلرخ امروز به اعتصاب غذای خود پایان داد. او معصومانه با لب بر غذا فرو بستن هشتاد روزه اش رژیم جمهوری اسلامی را به چالش عدالت کشید و نشان داد آنچه آنها میدانند قتل و جنایت و بیرحمی است و بس. آنها غرق در بحرانهای درونی و بیرونی قادر نیستند پاسخگوی درخواست های حداقلی زندانیان سیاسی و خانواده هایشان باشند. همان رژیمی که از ترس مردم به مادری میگوید حکم اعدام پسرت را لغو کرده ایم و صبح زود دزدانه او را به دار می آویزد. شک نکنیم که این رژیم با مردمی که هر روز آگاه تر می شوند و جانشان از دست اینهمه بی عدالتی و جنایت به لب رسیده است، ماندنی نیست!

گلرخ جانم خوشحالم که به اعتصاب غذایت پایان دادی . خوشحالم که ماندی. خوشحالم که باز هم فریادت طنین افکن خواهد شد هر چه بلندتر و هر چه رساتر.

عاطفه اقبال - 4 اردیبهشت 97 برابر با 24 آوریل 2018

- عکس گلرخ ایرایی در بیمارستان بقیه الله تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر