۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

پیروزی یک اقدام قانونی بر علیه تهمت و افترای مجازی

روز گذشته اقدام قانونی یکی از فعالان حقوق بشر " شادی امین" بر علیه فردی که در پشت نام مستعار پنهان شده و به او تهمت و افترا می بست، در دادگاه نتیجه داد و آن فرد محکوم به پرداخت ۲۵ هزار دلار غرامت به شادی امین شد. این اقدام و نتیجه مثبت آن در دادگاه یک تجربه موفق در مقابل کسانی است که از هیج تهمت و افترایی در مقابل مخالفان سیاسی خود ابا ندارند. محکوم شدن این فرد به عنوان یک افترازننده مجازی نشان میدهد که که توهین و اتهام بدون سند از طرف هر کس که باشد در دنیای آزاد جرم محسوب شده و در صورت شکایت و به دادگاه کشاندن این افراد میتوان ماسک ها را از چهره ی آنها برکشید و آنها را وادار به پرداخت غرامت کرد.

در همین رابطه لازم است اشاره کنم که، من از سال ۲۰۱۰ تا کنون بدون وقفه مورد آزار و اتهامات بدون سند "سازمان مجاهدین" زیر پوش هوادارانشان با چهره حقیقی و یا زیر ماسک و نام مستعار قرار گرفته ام. عکس های مرا در کنار جلادان رژیم جمهوری اسلامی و جلادان هیتلر مونتاژ کرده و علنی به انتقام و اعدام تهدید شده ام! پشت سرم با تک تک اعضای خانواده، آشنایان و دوستانم تماس گرفته و به دیدارشان رفته و سعی کرده اند مرا با صدها سند ساختگی به اطلاعات جمهوری اسلامی بچسبانند! اما مورد تمسخر اکثر کسانی که مرا می شناسند قرار گرفته اند. همچنین هرگز جرات نکرده اند یکی از این سندهای قلابی را بصورت علنی و با نام مجاهدین منتشر کنند و به صورت رسمی بر علیه من بنویسند که خود خوب می دانند دستشان خالی است و میتوان آنها را به دادگاه کشید. برای همین تا توانسته اند با نام های مستعار بر علیه من شایعه سازی کرده و خانواده ی مرا در این مدت هشت سال آزار داده اند. پشت سر من بالاترین مسئولین سازمانی به دیدار کسانی که مرا می شناختند، رفته اند تا آنها را به قطع رابطه با من واداشته و مرا منزوی کنند. من تمام اقدامات آنها از ابتدا تا به امروز را ثبت کرده و از تمام شایعه سازی ها و اتهام های بی اساس آنها کپی و عکس تهیه کرده ام. بسیاری از دوستان از چت های پشت پرده فردی یا جمعی بر علیه من عکس گرفته و رایم ارسال کرده اند. پرونده اقدامات آنها نزد من بسیار قطور است. تعدادی از این نامها و سایت های مجازی به کمک دوستان شناسایی شده اند. 

از دوستان نیز می خواهم که از نوشته ها و عکس هایی که این جماعت بر علیه مخالفانشان درست میکنند عکس گرفته و بعنوان مدرک نگه دارند تا به موقع بتوان اقدام کرد. نکته مهم در این موارد این است که چنین شکایتی را میتوان بر علیه یک فرد در کشور دیگری بجز کشور محل اقامت انجام داد. در این رابطه قابل توجه این است که شاکی با اینکه در آلمان زندگی میکند موفق شد از فردی که پشت ماسک و نام مستعار در کانادا پنهان شده بود به دادگاهی در کانادا شکایت کرده و او را محکوم به پرداخت غرامت کند. جالب اینجاست که فرد محکوم شده اول کاملا این مسئله را رد میکرد و بعد که دادگاه اسناد را در مقابلش گذاشت مدعی شد که سایت هایش هک شده و خود او اینکار را نکرده است ولی دادگاه در برابر عدم وجود اسناد کافی در رابطه با هک شدن سایت او را به پرداخت سی هزار دلار محکوم کرد.

این هشداری است به کسانی که بر علیه مخالفان سیاسی از هر گونه تهمت و افترایی ابا ندارند!

عاطفه اقبال 8 اردیبهشت 97
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر