۱۳۹۵ دی ۸, چهارشنبه

نفرین شدگان زمین، گور خوابی!


تا قبل از این، دیدن کارتون خواب ها در گوشه و کنار شهر هر وجدان بیداری را تکان می داد. اما امروز پدیده جدید "گورخوابی" لرزه به وجود هر کس که اندکی انسانیت در او مانده باشد، می اندازد. آنجا که انسانها زنده بگور می شود چه باک که کسانی گرم ترین مکان را در گورهای خالی بیابند! براستی آنها نفرین شدگان زمینند یا کسانی که بی تفاوت از کنارشان می گذرند؟ 

امروز دیگر نه برای مردگان بل برای زندگان گور می کنند!

عاطفه اقبال - 7 دی 95 برابر با 27 دسامبر 2016


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر