۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

فریاد آرش!نگران آرش هستم! 45 روز اعتصاب غذا! کم کردن 18 کیلو وزن! او را دوباره به زیر دستگاه اکسیژن برده اند! براستی آرش به چه چیزی معترض است که جانش را ذره ذره در روشن نگه داشتن مشعل این اعتراض آب میکند؟ او حتی به زندانی شدن خودش معترض نیست! آرش آزادی گلرخ را می خواهد! گلرخ اما! برای یک دستنوشته منتشر نشده در پستوی خانه اش بازداشت شده است! عدل جمهوری اسلامی را می بینید!؟  آیا فریاد آرش شنیده خواهد شد؟ میترسم باز دیر شود!

عاطفه اقبال - 20 آذر 95 برابر با 10 دسامبر 2016

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر