۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

پیروزی سوسیالیست ها در انتخابات مجلس فرانسهامروز در فرانسه سوسیالیست ها با 314 کرسی اکثریت آرا را بخودشان اختصاص دادند. در این انتخابات بطور خاص کاندیداهای معروف به " سرکوزیست" طرفداران رئیس جمهور سابق فرانسه، رای نیاوردند. همچنین ماری لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه که جزو راستهای افراطی محسوب میشود، به مجلس راه نیافت. او بسیار امید داشت که به عنوان رهبر فرونت ناسیونال به مجلس پا بگذارد. مردمی که امروز با دادن رای اکثریت خود به سوسیالیست ها دوباره در این انتخابات پیروزی  را از آن سوسیالیست ها کردند. منتظر هستند ببینند با این همدستی و همآهنگی مجلس و دولت در صحنه سیاسی و اجتماعی چه تغییراتی انجام خواهد شد. مجلسی که با رای مثبت دادن به پروژه های پیشنهادی دولت سوسیالیست راه را برای انجام وعده های انتخاباتی باز خواهد کرد. سوسیالیست ها پنج سال وقت دارند که به مردم نشان دهند به وعده تغیییر که در مبارزه انتخاباتی داده بودند بصورت جدی عمل خواهند کرد.

عاطفه اقبال - 17 ژوئن 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر