۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

سیاست یک بام و دو هوا در انتشار لیست تروریستی!سایت وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ هفتم فوریه 2012 لیست جدید سازمانهای تروریستی را منتشر نمود. طبق این لیست سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش همچنان در لیست وزارت امور خارجه قرار داده شدند. گزارش وزارت خارجه آمریکا بتاریخ 27 ژانویه سال جاری تنظیم شده است.
به وزارت خارجه آمریکا و متحدانش باید گفت اگر دنبال تروریست میگردید آنهم در ابعاد حکومتی اش باید آنرا در تمامیت رژیم جمهوری اسلامی جستجو کنید و نه در کسانی که در برابر جنایات این رژیم به مبارزه برخاسته اند. حقی که در اسناد سازمان حقوق بشر نیز روی آن تاکید شده است. حقی که اکنون شما در لیبی و دیگر کشورهای عربی وقتی با منافع خودتان میخواند به رسمیت می شناسید و حتی به کمک نظامی به آنها می پردازید. سیاست یک بام و دو هوا نمیشود. یا مبارزه مسلحانه با یک دیکتاتوری که به جان و مال مردم سی و سه سال است تجاوز کرده است بد است و یا خوب ؟ این انتخاب نمیتواند گزینشی باشد. در رابطه با سازمان مجاهدین و شیوه های مبارزاتی اش، استراتژی و تاکتیک هایش - و هر سازمان و حزب دیگر ایرانی - فقط و فقط مردم ایران هستند که میتوانند قضاوت و آنرا در این پروسه نقد کنند. قضاوت در این رابطه به هیچوجه به وزارت خارجه آمریکا و هیچ نهاد بین المللی دیگر ربطی ندارد. در این رابطه بهتر است به رژیم ولایت فقیه بپردازید که تیم های عملیاتی اش را از ابتدای سال 57 برای صدور ارتجاع به سراسر جهان اعزام کرده و حکم مرگ شهروندان خارجی از جمله سلمان رشدی را بجرم آزادی بیان صادر میکند و مخالفان خود را در مرکز اصلی ترین کشورهای جهان در روز روشن سر میبرد و هنوز رئیس جمهورش آزادانه به ایالت متحده سفر میکند.
اما! گذشته از همه این حرفها، دیرگاهیست که این لیست های تنظیم شده ی باصطلاح تروریستی بمانند تمامی آن جایزه های اسکار و نوبل و غیره، همه و همه در راستای منافع سیاست بین المللی است و اساسا ریشه حقوقی و حقوق بشری ندارد. همین!
عاطفه اقبال -۲۱ بهمن - 9 فوریه 2012 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر