۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

ترس از ماهواره و اینترنت!آخر این چه حکومتی است که ماهواره و اینترنت و ... این چنین لرزه به اندامش می اندازد!؟ له کردن این چنینی ماهواره ها در زیر پا نشان از وحشت رژیمی دارد که نمیتواند هیچگونه گشایشی را تحمل کند. از صدا و اخبار آزاد می ترسد. هر خبری که غیر از کانال های خودش بدست مردم برسد موجودیتش را تهدید میکند. چنین سیستمی بدون هیچ تعارفی به انتهای خط رسیده است. فقط باید ضربه نهایی را به آن زد. اگر راه حل های آبکی سکوت و سازش عده ای بگذارد مردم خود برای به زباله دان تاریخ فرستادن این رژیم اقدام خواهند کرد. سیستم بسته خبری در دنیای امروزی دیگر جواب ندارد. در رابطه با هیچ سیستمی جواب ندارد. نمیتوان خبرها را گزینشی به دست مردم رساند. دنیا دنیای ارتباطات است و راه خودش را در رساندن اخبار باز خواهد کرد.

عاطفه اقبال - 21 فوریه 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر