۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

فرمانده چه گوارا

امروز روز کشته شدن " ارنستو چه گوارا " در بولیوی میباشد. برای نسل من او سمبل مبارزه بر علیه بی عدالتی و برای آزادی بود. امروز قطب بندی جهان دیگر همانی که در آنزمان بود، نیست. بسیار تغییر کرده است. اما یک چیز همچنان تغییرناپذیر باقی مانده است و آن : عشق به آزادی و مبارزه ی بی امانی که ادامه دارد و همیشه در دل تاریخ ادامه خواهد یافت. شاید این تنها چیزی است که هیچ دیکتاتوری نتواند در دل ما خاموش کند. سخنان " چه " هنوز مشعل راه کسانی است که در زنجیر بودن آزادی را به هیچ بهانه ای برنمی تابند.
چه گوارا یک پزشک مردمی بود، از زمانی به مبارزه برخاست lکه به عنوان پزشک به سراسر آمریکای لاتین سفر کرد و شاهد درد و رنج و فقر مردم شد. او نتوانست به اینهمه بی تفاوت بماند. برای همین آرمانش رهایی مردم آمریکای جنوبی شد و در راه آن زندگیش را گذاشت. او در اوج وقتی که قدرت را در کوبا بعد از پیروزی در دست داشت و بالاترین موفقیت ها رو بدست آورده بود، وقتی دید که این راه را سد کرده اند و سیاست بازیچه ای بیش در دست سیاستمداران نیست، همه چیز را رها کرد و باز بپا خاست تا راه آزادی این مردم را بگشاید. سخنرانی پر قدرت " چه " این جوان سی و شش ساله در سازمان ملل در دسامبر سال 1964 نشان داد که پایه های فکری او از چه استحکامی برخوردار است و چه چشم اندازی زیبایی را برای صلح و برابری جهانی متصور میکند.
چه گوارا را به عنوان یک انسان انقلابی و آرمان گرا همیشه دوست داشته ام. چهره زیبا، لبخند معصومانه و حرکات موزون او به عنوان یک مرد نیز برای من همیشه خواستنی بوده است. گویا آن روح زیبا و بزرگی که در کالبد نمی گنجد، خود را در این چهره پرصلابت به نمایش گذاشته است. " چه " سمبل همه زیبایی های آرمان گرایانه نسل من است که از یاد نخواهد رفت. فرمانده، از راه دور سالیان سلامت می کنم.
*فرمانده چه گوارا
آموختيم دوستت بداريم،ـ
از همان بلندی تاريخی
آنجا كه خورشيد شجاعت تو
مرگ را به بند كشيد‏.‬
اينجا،
روشنائی باقی می ماند،
عطوفت زلالِ
حضور ‬عزيز‏ ‬تو
فرمانده چه گوارا
عاطفه اقبال – 9 اکتبر 2021
- بخشی از سخنرانی چه گوارا در سازمان ملل : کوبا برای بيان موضع خود پيرامون مهمترين موضوعات مورد بحث به اينجا آمده است...ما خواهان آن هستيم که اين مجمع- سازمان ملل- راضی بودن از خود را رها کرده و به جلو گام بردارد. امپرياليسم بجای آنکه از اين گردهمايی برای حل مشکلات جدی جهان استفاده کند، می خواهد آن را به مسابقه در سخنوری ها بی هدف مبدل کند...ما يکبار ديگر صدای خود را بلند می کنيم تا نسبت به آنچه در آفريقای جنوبی می گذرد، به جهان هشدار دهيم. سياست وحشيانه آپارتايد در مقابل چشمان تمام جهان در حال اجرا است...آيا سازمان ملل نمی تواند برای متوقف کردن اين کاری کند؟ من مايلم بطور مشخص به مورد دردناک کنگو اشاره کنم، مورد منحصر بفردی در تاريخ مدرن جهان، که نشان می دهد چگونه حقوق مردم با مصونيت مطلق و وقيحانه ترين بد طينتی مورد تجاوز قرار می گيرد. علت مستقيم آن، ثروت عظيم کنگو است... آنهايی که از نام سازمان ملل استفاده می کنند لومومبا را به قتل رساندند و امروزه به نام دفاع از نژاد سفيد هزاران کنگويی را ترور می کنند. چگونه می توان فراموش کرد به اميدی که پاتريس لومومبا به سازمان ملل بسته بود خيانت شد؟ ... کی از موضوعات اساسی که در برابر اين کنفرانس قرار دارد موضوع خلع سلاح عمومی و کامل است. ما حمايت خود را از خلع سلاح عمومی و کامل اعلام می کنيم. علاوه بر اين، ما خواهان نابودی کامل سلاح های اتمی و برگزاری کنفرانسی از تمام کشورهای جهان برای تحقق بخشيدن به اين آرزوی تمام خلق های جهان هستيم. نخست وزير ما، طی اظهارات خود در مقابل اين مجمع گفت که مسابقه تسليحاتی هميشه به جنگ منتهی شده است... ما خواهان صلح هستيم، ما خواهان ساختن يک زندگی بهتر برای مردممان هستيم، و به اين دليل است که تا آنجا که ممکن است از پاسخ دادن به تحريکات برنامه ريزی شده پرهيز می کنيم. آنها می خواهند ما هزينه سنگينی برای صلح بپردازيم. ما می گوييم آن هزينه نمی تواند از مرزهای شرافت فراتر برود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر