۱۴۰۰ مهر ۱۷, شنبه

زرتشت احمدی راغب

 زرتشت را از زمانی که شناخته ام همیشه در حال تلاش برای احقاق حق خود و دیگران بوده است. هرگز سکوت نکرده. دستگیر شده و به زندان رفته است. زندگیش را غارت کرده اند. کارش را بعنوان مامور آتش نشانی از او گرفته اند. اما نتوانسته اند او را به سکوت بکشانند. نمونه یک انسان دادخواه و دردمند که فقط به خود نمی اندیشد. امروز او و پسرش برای اعتراض به اولیه ترین حقوق یک انسان ایستاده اند. یعنی حق کار. حق آزاد حرف زدن. حق آزاد اندیشیدن. حق انسان بودن و زندگی کردن. ماموران جمهوری اسلامی حتی از غارت وسایل مدرسه و آموزش پسرش هم نگذشته اند. آنها را تنها نگذاریم. صدایشان باشیم.

عاطفه اقبال - 9 اکتبر 2021

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر