۱۴۰۰ مهر ۱۸, یکشنبه

صلح با عراق در سال 61 امکان پذیر بود.

 این مصاحبه بنی صدر در مورد پیشنهاد صلح صدام حسین در بهار سال شصت و توطئه بهشتی و دیگر آخوندها بر علیه این صلح و تدارک یک کودتای درونی برای قلع و قمع مخالفین رژیم بسیار قابل تامل می باشد. قرارداد کلان اسلحه که مافیای اسلحه سازی در آمریکا با بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای به ازای آزادی گروگانها و ادامه جنگ با عراق بسته بود، نیاز به خون داشت. خونی که باید از پیکر جوانان این مردم که استبداد و ارتجاع را تحمل نمیکردند و آنرا به چالش می کشیدند، می ریخت. خونی که باید از پیکر جوانانی که به دفاع از میهن به جبهه می شتافتند، جاری میشد. پشت پرده این کودتای خونین بسیار دهشتناک است. کودتایی که جنگ را نعمت الهی میخواند و سرکوب و بستن دهانها را بواسطه آن توجیه میکرد. استراتژی به دقت طراحی شده ای که نمیخواست جنگی که با تحریک خمینی بپا شده بود متوقف شود. استراتژی که سی خرداد و هول دادن عمدی مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف رژیم به سمت مبارزه مسلحانه برای نابودیشان را نقش زد. کودتایی که تاریخ کشتار دهه شصت را در ایران رقم زد. کودتایی که چهل سال از پیکر این مردم خون ریخت و سیراب نشد. کودتای که پایه های جمهوری اسلامی توسط آن تثبیت و ماندگار شد. کودتایی که ادامه تصمیمات گوآدلوپ و چپاندن خمینی به عنوان امام به مردم ایران بود.

عاطفه اقبال - 10 اکتبر 2021

مصاحبه از آرشیو صدای آمریکا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر