۱۳۹۹ آبان ۲۲, پنجشنبه

قاضی جنایتکار حسن تردست در آلمان

 حسن تردست یکی از قاضی های جنایتکار جمهوری اسلامی است. قتل بهنود شجاعی و ریحانه جباری از جمله قتل هایی است که در پرونده او می باشد. بنا به اعتراف خودش بیش از هزار قتل در زمان قضاوت خود مرتکب شده. اینک او در آلمان به همراه خانواده اش سیر و سیاحت می کند. این قاضی 68 ساله در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد به صراحت میگوید: " به طور مطلق از صدور هیچ حکمی پشیمان نیستم چون تمام آرا را با علم و یقین و بدون هیچ تردیدی صادر کرده ام."

براستی چه تضمینی در پشت پرده این قاضی مرگ را این چنین از سرنوشت خود مطمئن کرده تا بدون هیچ هراسی عکس های خود را منتشر کند؟ این عکس درمنطقه گردشگری Otto Lilienthal Gedenkstätte در برلین گرفته شده. نباید به این جماعت اجازه دهیم پایشان را به خارج کشور به محل تبعید ما بگذارند.

عاطفه اقبال - 12 نوامبر 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر