۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

یک رویای غیر ممکن - The Impossible Dream


( آیا روزی این رویا ممکن خواهد شد؟)
این انیمیشن، آن زندگی روزمره که در بخش بزرگی از جامعه به شکل عادی جریان دارد را به سادگی به طنز کشیده است. مسلما این وضعیت در تمامی خانواده ها بخصوص آنها که سطح پیشرفته تری از روابط انسانی، عاطفی را تجربه کرده اند، وجود ندارد. ولی بحث بر سر یک فرهنگ نهادینه شده در جامعه و در نهاد خانواده میباشد. گرچه این فرهنگ در جوامع پیشرفته با گذشت زمان و مبارزاتی که در مسیر برابری صورت گرفته کمرنگ تر شده است اما برابری زن و مرد در عرصه اجتماعی و حقوقی در سطح جهانی هنوز راه زیادی برای پیمودن دارد.
این عادت ها از کودکی در انسانها شکل میگیرد. زنی که به شکل اتوماتیک از کودکی برای برداشتن تمامی بار یک خانواده آماده میشود. و آنرا نقش طبیعی خود می بیند. مردی که چنین کارهایی را زنانه می پندارد و خود را در آن دخیل نمی بیند. و در عوض در جامعه های عقب افتاده همین مرد خود را به تنهایی در گروی تامین اقتصادی خانواده می بیند و گاه زیر بار آن له میشود ولی چون زنش ناموس! اوست نباید در بیرون از خانه کار کند. در جوامع پیشرفته که زنان راه به بیرون از خانه و کار اقتصادی باز کرده اند وضع گاه بدتر میشود برای اینکه در این جوامع زنان باید هم کارهای خانه را به تنهایی به دوش بکشند و از طرفی در بیرون نیز کار کنند! یعنی بحث به این سادگی نیست که با به عهده گرفتن مسئولیت در بیرون خانه توسط زن حل شده باشد. بحث فرهنگ اجتماعی است. بحث پایه های آموزشی است.
این افکار چنان نهادینه شده اند که بسیاری از مادران نیز برای پسران خود نقش های مردانه قائلند و برای دختران خود نقش های زنانه! یعنی پسران و دختران ما این چنین از کودکی برنامه ریزی می شوند. رنگ آبی برای پسر با اسباب بازیها و کارهای مردانه! رنگ صورتی برای دختر با اسباب بازی ها و نقش های زنانه! از کودکی در ذهن کودک نقش جنسیت پررنگ تر از نقش انسانیت است. اگر به این ویدئو عمیق نگاه کنیم. هر چقدر هم که در ذهنمان خود را پیشرفته و روشنفکر بدانیم، نقشی از این افکار را در خود خواهیم دید. تغییرات فرهنگی و پایه ای بزرگ در جامعه با همین آموزش ها شروع میشود. اینگونه آموزشها را برای مبارزه با فقر فرهنگی به میان مردم ببریم. امیدوارم که روزی این رویا چنین دور و غیرممکن ننماید!
عاطفه اقبال -21 اردیبهشت برابر با 10 می 2016
توضیح ویدئو به زبان انگلیسی از منبع
United Nations, 1983 -An animated film, co-produced with Dagmar Doubkova of Kratkty Films, Czechoslovakia, takes a wry humorous look at a problem faced by women everywhere: the double-workload of a full-time job and being a housewife. We see an average family with a baby and two school-age children. Both parents work outside the home. The woman puts in the same hours as her husband, for less money. In addition, caring for the children and all the household duties remain her responsibility. Awards: Gala Opening International Film Festival, Rio de Janeiro, Brazil; Finalist American Film and Video Festival, New York, USA; Certificate Seventh International 
Film Festival, Espinho, Portugalهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر