۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

جام خون!


حسن روحانی رئیس جمهور رژیمی که نزدیک به سی و هفت سال است خون ملتی را در شیشه کرده، روز دوشنبه 16 نوامبر قرار است به فرانسه بیاید و میهمان کاخ الیزه باشد. پشت این ضیافت قراردادهای کلان خوابیده. این قراردادها اما در خون ملتی گره خورده است. در خون ستارها...نداها...ریحانه ها.. سهراب ها...کیانوش ...امیر... صانع....عارف... بیژن....مهدی.... علیرضا... صارمی....بهنود و دهها هزار نفر دیگر ... در رنج و درد مادران و پدرانی که هنوز فرزندان خود را در جلوی زندانها جستجو می کنند. در گریه های مادر و پدر سعید زینالی که شانزده سال است از پسرشان بی خبرند.در فریادهای مادر ستار بهشتی و صدها خانواده ای که مقابل زندانها برای خبری از عزیزانشان دربدر هستند. آتناها ... نرگس ها و .... هنوز در زندانند... نرگس را با وجود تشنج های بی انتها در رابطه با بیماری که به درمان پیگیر نیاز دارد، در زندان نگه داشته اند....محمد رضا شجری را حتی بعد از آزادی رها نکرده و به تبعید فرستاده اند! هنوز هیچ چیز در ایران عوض نشده. دستهای خونین را نمیتوان با هیچ آرایشی پاک کرد. رژیمی سرکوبگر که نبضش با خون و سرکوب می طپد، یک شبه مدره نمیشود.... همین رژیم نماینده به فرانسه می فرستد! و ما تبعیدیان در کشوری که ما را در این سالهای درد میزبان بوده، نظاره گر آمدن رئیس جمهور آن دیاری هستیم که همسران... برادران ...خواهران... و عزیزانمان را یا بر دار کرده ...با گلوله ای کشته و یا بر تخت شکنجه زجرکش کرده است. کشته شدگان بمب گذاری های جنایتکارانه در فرانسه هنوز از یادها نرفته اند! جنایات این رژیم در عراق و سوریه و بحران آفرینی در منطقه ادامه دارد ... ..و هنوز مرکب محکومیت های مکرر سازمان حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران خشک نشده....

بنام انسانیت... بنام حقوق بشر... باید از روحانی پرسید که در این مدت که به ریاست جمهوری رسیده است برای احقاق حقوق مردم ایران چه کرده است؟ برای آزادی زندانیان سیاسی چه گامی برداشته است؟ در زمان او چه تعدادی و چرا به دار آویخته شده اند؟ در زمان ریاست جمهوری او چند زن سنگسار شده اند؟ برای کارتون خوابها و کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند چه کرده است؟

" نه" روحانی نماینده ما نیست... " نه " روحانی رئیس جمهور ما نیست! او فقط نماینده رژیم جمهوری اسلامی است با تاریخچه ای شرم آور در جنایت علیه بشریت... استقبال از او بخاطر منافع اقتصادی توهین به بشریت است. بحث ها را به سطح مبتذل بودن یا نبودن شراب بر سر میز شام نکشانیم! با شراب یا بدون شراب بر سر میز ضیافتی که با حضور نماینده ای از این رژیم برپا شود، جام های خون بالا خواهد رفت. این معامله ای است بر سر حقوق بشری که همیشه بر دار مصالحه کشیده شده است. نه " بزرگ "ما" به رژیم جمهوری اسلامی هرگز قابل معامله نیست. "مایی " که هنوز زخم دژخیم بر جان و روانمان باقی است.

عاطفه اقبال - 12 نوامبر 2015

#paris
#پاریس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر