۱۴۰۱ مهر ۷, پنجشنبه

ویدئوها دیر میرسد: سی شهریور کرج

 ویدئوها دیر میرسد وگرنه مردم دارند می جنگند. این ویدئو را ببینید سی شهریور کرج است. مردم اسلحه دارند و میجنگند.
افتادن اسلحه بدست مردم است که کار این نظام را یکسره خواهد کرد. و آن زمان دور نیست. منتظر باشیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر