۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

انتخابی در کار نیست!


براستی چه تفاوتی است بین روحانی و رئیسی؟ در زمان ریاست جمهوری روحانی چه چیزی متفاوت بود؟ آدم خوب، آدم بد در سیستمی که پایه هایش در خون است، وجود ندارد. هر کدام دست هایشان به شکلی به خون و فقر و گرسنگی و ویرانی این مردم آغشته است. آنجا که نمایندگان واقعی مردم حضور ندارند، انتخاب نیست، تحمیل است. اجبار است. فردا انتخابی در کار نیست. هر چه هست فریب و نیرنگ و جنایت است. اسم انتخابات به چنین مضحکه ای نهادن توهین به شعور انسان است!

عاطفه اقبال - 28 اردیبهشت 96 - 18 می 2017کامنت ها در فیسبوک


ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﺗﺎﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ و ﺭﻳﻴﺴﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻛﻨﺴﺮﺕ اﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ و ﺭﻳﻴﺴﻲ ﺑﺮﺟﺎﻡ و ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ و ﺭﻳﻴﺴﻲ ﺣﻤﺎﻗﺘﻬﺎﻱ ﺟﻨﮓ اﻓﺮﻭﺯ و ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ و ﻋﺮاﻕ اﺱ.ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ و ﺭﻳﻴﺴﻲ ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪﻥ ﺟﻨﺴﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺳﺖ. .....ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻜﺪاﻡ اﺯ, اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﺮاﻱ اﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻚ ﻗﺪﻡ اﺳﺖ. اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ اﻓﻜﺎﺭ ﺟﺰﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺭاﺑﻂﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﻧﺪاﺭﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻴﺸﻌﻮﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﻧﮕﺬاﺭﻳﺪ اﻧﻬﺎ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ. ﺷﺠﺎﻋﺘﺮ و ﭘﺮاﻛﻤﺎﺗﻴك ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻑ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎﻧﻨﺪاﺭﻳﺪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻣﻐﺰﻱ ﺩاﺩﻳﺪ و ﺩﺭﺑﺪﺭ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺩﺳﺖ اﺯ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺩاﺭﻳد.

Atefeh Eghbal
دوست گرامی شما واقعا فکر میکنید که برجام و غیره را بدون موافقت خامنه ای امضا کردند!؟ با مملکتی سر و کار داریم که به آب خوردن آدمها در خیابان کار دارند. به یک تار موی زنان بند می کنند. بعد شما می خواهید بگوئید که واقعا برجام حاصل کار روحانی بود ؟ هر کس که سر کار بیاید فقط و فقط همانطور که بارها خامنه ای و قبل از او خمینی گفته بود برای حفظ نظام جمهوری اسلامی است! روحانی و رئیسی یک اسم هستند. در پشت اینها یک سیستم کار میکند. سیستمی که در 38 سال گذشته یک لحظه دست از زندان و شکنجه و اعدام نکشیده است چون میداند که بدون سرکوب حکومتش یک لحظه دوام نمی آورد. مگر در دوره همین روحانی نبود که دخالت در جنگ سوریه و عراق صورت گرفت؟ یا مگر مسئله حجاب زنان و تفکیک جنسی در ایران در زمان روحانی حل شده است؟ سر خودمان را که دیگر نمی خواهیم گول بزنیم. بحث مجاهدین هم اساسا به این مسئله ربطی ندارد آنها خودشان در تناقضات بسیار چنان دست و پا می زنند که مدتها است دیگر قادر به مبارزه نیستند. شما دوست عزیز بگذارید این نسل جدیدی که از آن اسم می برید حرفها را بشنود و خودش انتخاب کند. و به حق بیان آزاد دیگران احترام بگذارید.

Reza Shirdam

اینا 38 سال است با انتصاباتشون به شعور ملت توهین میکنند.

Atefeh Eghbal

بله دقیقا همینطور است.


Chahzad Kiya
مشكل در تفاوتها نيست ؟ مشكل اينجاست كه در انجا نيستيم . مشكل اين است مخالفت فقط راه نيست . گفتن و حرف زدن راه عمومي است كه هميشه ميزنند . مشكل تخميرشدن و تبخير شدن است . تفاوت البته كه هست . تفاوت جنبش سبز است با افراطيگرايي كه نه تنها ايران بلكه خاورميانه را و فراتر از ان مردمان متمدن دنبا را هم اذيت ميكند ؟ مشكل خيلي كوچك است كه با سلاح و خشم و كشتن اين و ان مامور تمام نميشود 

يك فرهنگ است كه ساليان مردم ما را و همين ياران را اذيت كرده است ؟ چه را ميخواهيد سرنگون كنيد يك حكومت را يا يك فرهنگ ريشه دار در عمق هستي يك ملت را ؟؟ 
مشكل اينجاست كه كسي نميفهمد كه استراتژي سلاح ان فرهنگ را بيشتر رشد ميدهد ما با اين فرهنگ درگير هستيم كه انقلاب ميكند و انقلاب ايدئولوژي ميكند و ادعاي دمكراسي هم دارد ؟؟؟؟تازه كدام دمكراسي ؟ ازمدل تك حزبي طبقه كارگر يا از مدل رهبري عقيدتي ؟؟
دمكراسي يعني راه كمتر بد ؟؟ اين تعريف افلاطون استو

Atefeh Eghbal
شهزاد عزیز، اتفاقا مشکل دقیقا همین جا است؟ بله ما آنجا نیستیم. فکر میکنم دلایل آنرا حتما شما می دانید. دقیقا باید دید چرا آنجا نیستیم؟ چه شد که به تبعید و هجرت تن دادیم؟ چه شد که تمامی کوچه های کودکی مان را آنجا بجا گذاشتیم ؟ چرا بازنمیگردیم؟ در اینجا دیگر حتی سبزی هم وجود ندارد آنرا که نماینده اش بود گرفته اند در حصر کرده اند! الان رنگ بنفش است نمیدانم سبمل چیست این رنگ که هر دو طرف را این چنین جذب کرده است! مریم رجوی ، روحانی هر دو مدعی رنگ بنفش هستند! خنده دار است. مسئله این جا است که بله مشکل افراط گرایی است که هر دو کاندیدا ها آنرا نمایندگی میکنند! افراط گیری ذات این رژیم است و هر کس که در چنین سیستمی روی کار بیاید با این ذات همراه است. دوست عزیز، بگذارید من نیز از حق بیان آزادم حداقل در .
.کشوری مثل فرانسه استفاده کنم

Chahzad Kiya

با افكار چهار چوب دار دهه پنجاه ، و با همان شعارهاي شكست خورده تجربه شده و اينبار تكه و پاره شده كه نميشود كاري كرد اگر ميشد انهاييكه در الباني هستند از من و شما بسيار زرنگتر و هفت خط تر و باتجربه تر بودند . مملكت روشنفكر ميخواهد نه جنگنده ، سرتق ، نه چريك پير ، نه وارث ميراث گذشتگان كه تقليد كردند 

روشنفكر ميخواهد كه نه انگونه فكر كند كه هميشه ميكرده است و تسليم جرياني بوده و امروز همان را دوباره تكرار كند . روشنفكري كه جرات و شجاعت داشته باشد و از نو انديشي نترسد كه مارك هاي تعريف شده و تحريف شده به او بچسبانند . 
نميشود كه هميشه تكرار مكررات بي خاصيت شعاري خشن بود.
كداميك از دوستان سواد سياسي علمي دارند ؟؟ به جز انچه شنيده حرف ميزند ؟ به جز همان عتاب و خطاب و همان شعارهاي بي معناي دهه هاي گذشته ، چي چيزي عوض شده وميشود؟


عاطفه جان هر کسی حق داره به دنبال شرایط بهتر باشه حتی اندک ...وگرنه تو هنوزایران بودی ....پس به مردمی که ایران زندگی میکنند حق بده که نه بین بدو بدتر که به شرایط نسبتا بهتر رای بدن.


بعد فرق مریم رجوی که یک عمر رهبره و هیجوقت به رای گذاشته نشده با ولایت فقیه چیه ....طرفداران مجاهدین هم ذوب در ولایت رجوی ان .

Atefeh Eghbal
زهره جان، به نظر من این یک گونه توجیه است. یعنی برای یک لقمه نان بخور و نمیر باید به هر چه که بر سر ما میزنند تن بدهیم! اشتباه نکن من و امثال من اگر در ایران نماندیم بخاطر این نبود که بدنبال شرایط بهتر بودیم! برای این نماندیم که نه تنها حق رای ما را بلکه حق نفس کشیدن و زندگی را از ما گرفته بودند. ماندن بسیاری از ما در ایران مساوی با اعدام بود. با قاطعیت می گویم اگر راه دیگری در مقابل من بود حتما در ایران میماندم. اگر حق زندگی را در ایران از من نمیگرفتند. ما تمام خاطراتمان را با درد در ایران بجا گذاشتیم! از شما تعجب میکنم زهره جان، کدام شرایط نسبتا بهتره! یعنی با روحانی شرایط بهتر بود در این پنجسال گذشته ؟ چند تن از زندانیان سیاسی ما در حال حاضر با اعتصاب غذا رو به مرگ میروند؟ کدام یک از کاندیدها درمورد آنها حرفی زدند؟ مگر حق آتنا دائمی را در همین دولت روحانی پایمال نکردند و نه تنها خودش بلکه خواهران و خانواده اش را به گروگان نگرفته اند؟ روحانی برای زندانیان سیاسی چه کرده است؟ آیا وضعیت کارتون خوابها و تن فروشی و فقر در دولت روحانی بهتر شده است؟ اینجا اساسا بحث مریم رجوی و مجاهدین مطرح نیست. بحث آنها کاملا جدا است. امروز بحث مضحکه ای است که می خواهند بنام انتخابات به مردم تحمیل کنند. من اساسا حق رای ندارم در کشورم که بخواهم اعلام کنم رای می دهم یا نه! از طرفی رهبر سیاسی و عقیدتی و غیره هم نیستم که بخواهم به رای ندادن و تحریم فرا بخوانم. من عقیده فردی خودم را می نویسم و آنچه را که به آن معتقدم. اگر روزی هم به این برسم که اشتباه کرده ام نظر امروزم را نقد خواهم کرد. اما امروز انتخاباتی نمی 
بینم هر چه هست از نظر من تحمیل و اجبار است. حالا هر کس خود می داند با این تحمیل و اجبار چه کند؟ بسيار صحيح

Zohreh R Rad
عاطفه جان اصلا قصدم نیش و کنایه نبود فقط قصدم این بود که تو دنبال جایی برای نفس کشیدن بودی این مردم دنبال منفذی ... من واقعیتهارو میبینم نه ایده الهام رو ...ایت واقعیت امروز ایرانه یه پارادکس عجیت ملت وقتی مشارکت بیشتر دلرن و رای میدن به نوعی دارن مخالفتها رو نشون میدن مردم اعتقاد دارن هر وقت رییس جمهوری برخلاف نظر رهبر انتخاب میشه قوه قضاییه زیر نظر رهبر اعدامها و بگیر و ببندها که حیطه رییس جمهور نیست رو بیشتر میکنه انگار به نوعی ازمردم انتقام میگیره و این از مسئولیت رییس جمهور به عنوان حافظ منافع مردم کم نمیکنه حداقلش اعتراض و اعلام برائته .....ما چه خوشمون بیاد یا نه مردم دنبال شرایط بهتری هستن و هر کس از نظر اونها براورده کند.

Atefeh Eghbal
زهره جان ، تو را اندکی در همین دنیای مجازی می شناسم و میدانم که اصلا قصد نیش و کنایه نداشتی، ولی چون بحث برای من و حتما برای خودت هم بسیار جدی است. فکر میکنم باید با صراحت حرف زد. برای من هرگز هدف یک بحث قانع کردن دیگری نیست. آزادی بیان یعنی همین. که هر کس بتواند حرفش و نظرش را بگوید. آمدن من و ما هم همانطور که گفتم برای این بود که یا باید در خاوران ها می خوابیدیم و یا می آمدیم. انتخاب دیگری نداشتیم. هنوز هم نداریم. برای من واقعیت این است! به نظر من رئیس جمهوری که نمیتونه در حیطه اعدامها و بگیر و ببندها نظری داشته باشه به درد لای جرز میخوره، خیلی ساده! نهایت تحلیل تو به اینجا میرسد که پس بهتر است همان امثال رئیسی و لاجوردی باشند تا صورت رژیم حداقل بزک کرده نباشد! و حداقل رهبر انتقام از مردم نگیرد و بیشتر اعدام نکند! به هر حال همه حرفهای ما یک بحث بیش نیست. زیر پایه های فرهنگی باید عوض شود تا این مردم شکل دیگری فکر کنند. موفق باشی نازنین

Zohreh R Rad
متوجه متظور من نشدی کجای بحث من این نتیجه رو به دنبال داشت که بهتر است امثال رییسی و لاجوردی بیان تا صورت رژیم بزک کرده نباشد .ماهیت این حکومت بر مبنای جنایت و ظلمه و در همین حکومت مردم دنبال راهی برای زندگی بهترن نه در حد استانداردها چون با این حکومت شدنی نیست به هر حال این واقعیت جامعه ماست من فقط تحلیل خودم رو میکنم نه دفاع ...که صد البته میتونه قابل نقد باشه ...اخرین پستم رو اگه بخونی با نطر من بهتر اشنا مشی.


در ضمن شکر خدا که تونستی بری و ازصمیم قلب برات خوشحالم و ارزوی سلامتی برات دارم و ایکاش همه اونهایی که خاورانی شدند میتونستن امروز زنده باشند و نفس بکشند از جمله دوپسر داییم حسین و علی صدرایی

 ممنونم زهره جان، یاد پسر دایی های نازنینت گرامی باد

Chahzad Kiya
عاطفه عزيز ؛ 
يادتان هست كه خودتان دوران افول ايدئولوژيها را نوشتيد ، كاملا درست بود تازه دوران افول شخصيت هاي كاريزماتيك هم هست . ديگر گاندي و ماندلا و مصدق و طالقاني هم نداريم . دوران دگرديسي انديشه هاي گذشته هم هست . واقعا ديگر ان شعار ها و خطكشيهاي
راديكال و ان سياه سفيد ديدنهاي بي سرانجام تمام شده بايد به خط سومي انديشيد . هم افراطيگرايي مذهبي و هم راديكال انقلابي چپ ، به خطايي رفتند كه سرانجامش همين شد . دلسوزان وطن متفرق و منفعل و نااميد انتظار بيهوده ميكشند . سلاح و خشونت علاوه بر فاجعه بزرگ انساني ، شكست بزرگي هم براي وطن پرستان راديكال به ارمغان اورد . متاسفانه همه ما سياست را از دريچه علم نگاه نكرديم 
به همين جهت تحليل مشخص علمي هم نداريم . من به همه انچه ديدم و شنيدم و ياد گرفتم شك كردم . همه باورها متاسفانه بار سنگيني از سياست دروغ بود.

Atefeh Eghbal
شهزاد عزیز، با شما در این نکته هم نظرم که بی شک باید شک کرد! به تمام داده های قبلی .. همه باورها... حرفتان کاملا درست است. اما نباید این شک باعث شود چشممان را بر واقعیات ببندیم. ببینید من و شما از نقطه نظر خودمان صحبت میکنید .از جایی که ایستاده ایم قضایا را می بنیم و نظر می دهیم. من نمیتوانم به جای آن کارتون خواب نظر بدهم. بنظر من این بحث ربطی به افول ایدئولوژی ها و شخصیت ها ندارد. یک بحث اجتماعی است. در این بحث هر کس بر مبنای تجارب خودش نظری دارد که بیان میکند. همانطور که گفتم من خودم را اساسا در مقامی نمی بینیم که بخواهم به تحریم فرا بخوانم و یا بگویم رای بدهید یا ندهید. اما سر بحث مشخص باید نظر مشخص داشت. نظر مشخص من در این رابطه همانی است که بیان کردم امکان دارد بعدها نتیجه بگیرم که اشتباه است و آنرا نقد کنم ولی امروز من در این نقطه ایستاده ام و هیچ تفاوتی در کاندیداهای رژیم نه تنها نمی بینم بلکه اساسا میدانم که در چنین سیستیم امکان متفاوت بودن وجود ندارد. اگر متفاوت باشی جایت یا در زندان است یا بالای دار! روحانی ... رئیسی.... خاتمی و ... جزء لاینفک همین سیستم هستند و درجهت منافع همین سیستم یعنی سیستم اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب تلاش میکنند. موفق باشید. در نوشته يكى از دوستان خوندم كه مردم معتقدن وقتى نماينده مردم انتخاب ميشه رهبر براى لجبازى با مردم تعداد إعدام ها رو زيادتر ميكنه ؟ درسته ؟ پس واى به اين چهار سال أينده كه فوج فوج بايد إعدام بشن!

Atefeh Eghbal
مسئله این است که فائزه جان رهبر نشان داده که برای کشتن و اعدام نیازی به بهانه ندارد و فرق نمیکند که رئیس جمهور چه کسی باشد. چون سیستم جمهوری اسلامی را از همان ابتدا آن خمینی اعظم! بر اساس خون بنا کرد. 4 سال آینده که چه بگویم. چهارصد سال آینده هم اگر اوضاع تغییر بنیادی نکند به همین منوال خواهد بود. مشکل اینجا است که هنوز این مردم و بخصوص تعداد کثیری از روشنفکران وارد بازی رژیم می شوند . و نمیدانند روحانی به خاطر نقشش در حفظ پایه های جمهوری اسلامی باید بماند و رئیسی و امثالهم لولوخورخوره هستند برای کشاندن چند باره مردم به پای صندوق های رای!

Atefeh Eghbal
حرف من هنوز بعد از سالها همین است : " ما نسل خوش شانس بودیم. نسل سربلندی که در مقابل دیکتاتوری سر خم نکرد. نسلی که بخون نشست ولی به " نه " بزرگ خود به خفقان و دیکتاتوری و " آری " بزرگترش به آزادی وفادار ماند. نسلی که سربدار شد ولی به حقارت زنده ماندن به هر قیمت تن نداد.نسلی که اگرچه زندگی نکرد ولی مرداب نشد، بلکه برعکس در زمین و زمان جاری شد. بله با صدای بلند می گویم : بر چنین نسلی درود" !

Abdolah Moghani
درود بر این نسل وفا و ایمان

Fatan Shahed
ﺧﺎﻧﻢ اﻗﺒﺎﻝ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﺮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩاﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺩاﻧﺸﻲ اﺯ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻄ ﻣﻮﺝ اﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ اﺯ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ. اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻱ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ اﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺷﻌﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺭاﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺰﻳﺎﻥ. ﺗﺐ اﻟﻮﺩﻩ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺭاﻥ اﻧﻘﻼﺏ و ﻛﻮﺩﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﻴﺪﻩ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ وو ﺭﺳﻴﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ. ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﺯ اﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺭا ﺑﺎﻭﺭ ﻛنند.

Atefeh Eghbal
دوست عزیز کدام شعار؟ آیا شما در متن من شعاری می یابید؟ من شعاری نداده ام . فقط آنچه که بر اساس تجاربم می دانم را بیان کرده ام. حالا این حق شما است که آنرا قبول داشته باشید و یا با آن مخالفت کنید. بحث آرمان گرایی نسل ما نیز بسیار گسترده تر و پیچیده تر از این است که بخواهیم در یک یا دو کامنت آنرا بررسی کنیم. ولی فکر نمیکنم نسل جدید بیش از ما دانشی از واقعیات جامعه کنونی داشته باشد. آنرا به وفور می توان مشاهده کرد! دوست من، این نسل را چنان در مشکلات غرق کرده اند که حتی قدرت فکر کردن را از آنها گرفته اند. و آنهایی که مثال آتنا و آرش و گلرخ و ... جرات فکر کردن بخود داده اند را در زندان اسیر کرده اند و با فشار مافوق طاقت انسان مجبور به اعتصاب غذا کرده اند تا به این شکل، حذفشان کنند. شما چنان از نسل جدید حرف میزنید که گویا آنها انقلابیون و روشنفکران بزرگ این عصر هستند و هر آنچه که آنها بگویند درست است! بله همانطور که چند سال پیش نوشتم، دوباره تاکید میکنم: ما نسل خوش شانس و سربلندی بودیم . نسلی که در مقابل دیکتاتوری سر خم نکرد. نسلی که بخون نشست ولی به " نه " بزرگ خود به خفقان و دیکتاتوری و " آری " بزرگترش به آزادی وفادار ماند. نسلی که سربدار شد ولی به حقارت زنده ماندن به هر قیمت تن نداد.نسلی که اگرچه زندگی نکرد ولی مرداب نشد، بلکه برعکس در زمین و زمان جاری شد. بله با صدای بلند می گویم : بر چنین نسلی درود! درود


نه شیاد نه جلاد فقط سرنگونی راه حل نهایی ایران است. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر