۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

حسین جان، طاقت بیار رفیق!حسین رونقی محل اقامت خود را در فیسبوک به "زندان اوین" تغییر داد! چنین مملکتی داریم ما!

براستی بقیه در کجا زندگی میکنند؟ در زندانی بزرگ بنام ایران! سی و هفت سال است که در بر همین پاشنه چرخیده است و هر روز از روز پیش بدتر...حالا برجام یا بدون برجام هیچ چیز تغییر نکرده است و تا این رژیم هست تغییر نخواهد کرد!
حسین جان، طاقت بیار رفیق!

عاطفه اقبال - 1 بهمن 94

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر