۱۳۹۱ فروردین ۱۸, جمعه

ادامه مذاکرات هسته ای رژیم یا بازی موش و گربه؟در جواب به درخواست رژیم جمهوری اسلامی گروه 1+5 با ادامه مذاکرات هسته ای در تاریخ 25 فروردین توافق کرد! البته از نظر من اینها بازیهای موش و گربه ای است که دیگر کسی را نمی فریبد. در این زمینه ادامه این مذاکرات خسته کننده  البته که بقول دوستی بکار گیری مثل معروف "از این ستون به این ستون فرج است" را توسط رژیم تداعی میکند. ولی نباید فراموش کنیم که این  تنها سلاحی است که در حال حاضر در دست رژیم و همچنین در دست مخالفانش قرار دارد.  کسانی که بسیار آگاهانه، پروسه ی مذاکرات و مماشات با رژیم را در تمام این سالها پیش برده و سیاست کارد و کیک همیشه در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی بکار برده اند، خوب برای استفاده کردن ماکزیمم از این شرایط طراحی کرده و اساسا هم آنرا خسته کننده نمیدانند. دیده ایم که تا بحال نیز شرایط خود را بر هر دو جبهه - رژیم و مخالفانش - تحمیل کرده  و میکنند. بله! سمبه پرزور است و اشتباهات هر دو جبهه در این سالها با باز بینی نکردن استراتژی و عملکرد خود بسیار بیشتر از آن است که بتوانند موضع گیری درستی در این رابطه اتخاد کنند. می بینیم که اینها ناگهان می شوند ناجیان بشریت و شرایط تغییر را چه در تهران چه در بغداد بعهده میگیرند و به هیچ کس هم اجازه شلوغ کردن نمی دهند. برای هر دو جبهه هم همیشه چماقی بالای سر دارند. از طرفی بصورت تبلیغاتی بر طبل توخالی جنگ می کوبند تا نکند رژیم دچار تفرقه در درون شود! طبل جنگ را که قطع کنند بلافاصله نیروهای درونی خود رژیم از قبیل رفسنجانی و شرکا که اتفاقا خامنه ای را خود سرکار آورده اند بصورت علنی در مقابلش قرار خواهند گرفت و دعوای قدرت درونی شعله خواهد کشید و این چیزی است که دنیای غرب اساسا در شرایط فعلی که آلترناتیو مناسب برای جانشینی رژیم ندارد، از آن پرهیز میکند.

به این ترتیب، با ترسیم این تابلو می بینیم که برای دنیای غرب این گفتگوها نه تنها کسالت آور نیست بلکه اتفاقا راه حل است. بقولی همه ما را سرکار گذاشته اند تا هنوز در رویاهای دور و دراز خود از نیل به دمکراسی و صلح پایدار جهانی حرف بزنیم و راه حل های خیالی ارائه کنیم.

عاطفه اقبال - 17 فروردین 91 برابر با 5 آوریل 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر