۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

شهلا اعدام شد. سکینه آزاد شد!


این داستان تا این رژیم هست ادامه دارد


شهلا جاهد اعدام شد. سکینه آشتیانی آزاد شد. کار  آکسیون ها و پتسیون ها  نیز  در این رابطه به پایان رسید. به همین سادگی. این خبر درست باشد یا غلط  به هر حال چیزی عوض نمیشود، شهلاها و سکینه ها همچنان در کشور ما تکثیر میشوند. آنها که مجرم یا بی گناه  ولی به هر حال قربانی این رژیم به پای سنگسار و دار می روند. اعدام ها و آزادی ها همه اهداف و زد و بندهای سیاسی را دنبال میکنند. شهلا ها و سکینه ها باز هم با اسامی دیگر قربانی خواهند شد.  زندانیان سیاسی ما نیز هر روز در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند. برای همین برای ریشه کن کردن این جنایات، یک راه بیشتر در پیش روی ما وجود ندارد و آن نابودی تمام عیار رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و برپا کردن آزادی و دمکراسی در کشورمان است. پس دست در دست هم تمام تلاشمان را روی آن متمرکز کنیم.

عاطفه اقبال
هجده آذر برابر با 9 دسامبر 2010

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر