۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

شنا خلاف جریان آبمیگویند، "هر ماهی مرده ای میتواند در جهت جریان آب شنا کند". اما هنر این است که یاد بگیریم خلاف جریان شنا کنیم. بخصوص در پیچ های حساس، آنجا که فشار شدید آب می باوراند که هیچ چاره ای بجز شنا کردن در جهت جریان و با جریان آب نداریم. آنجا که هر لحظه امکان دارد دریای خشمگین با موجهایش تو را به صخره ها بکوبد و هزار تکه ات کند. در چنین لحظاتی است که باید هر کداممان یک ماهی سیاه کوچولو باشیم. 

عاطفه اقبال - 27 نوامبر 2010

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر