۱۴۰۱ دی ۲۲, پنجشنبه

برداشتن عکس خمینی در نوفل لوشاتو

شهردار نوفل لوشاتو با برداشتن تابلوی حاوی عکس خمینی نزدیک خانه اقامتی اش در سال ۵۷ موافقت کرد. اعتراضات خارج کشور برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بازده دارد. ما به هم در داخل و خارج برای نابودی این رژیم پیوند خورده ایم. ما با هم پیروز می شویم. #IRGCterrorists #انقلاب_۱۴۰۱
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر