۱۴۰۱ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

دستگیری مریم کریم بیگی

امروز ساعت 7 صبح ماموران خامنه ای به خانه شهناز اکملی و محمد کریم بیگی ریخته و تنها دخترشان مریم را با خود برده اند. حرفهای شهناز اکملی مادری که پسرش را در قیام سال 88 کشتند تکان دهنده است: " بچه مو کشتند..اینم زندگی منه. دخترم رو بردند..زندگی مو بهم ریختند... اینم زندگی منه." چگونه می توان صدای این مادر را شنید و از خشم بخود نپیچید! ریخته اند به خانه ی مادری که سیزده سال است زندگی و نفسش رو با کشتن پسرش مصطفی از او گرفته اند. خانه اش را زیر و رو کرده اند که چه چیزی را بیابند؟ بدنبال چه چیزی در این خانه ی سرشار از درد و رنج می گردند؟ بله ! بدنبال مقاومت...بدنبال اعتراض... بدنبال هر بویی که از انسانیت می آید... بدنبال هر آنجایی که انسان هنوز در آن معنی پیدا میکند. بله می ترسند! از ما می ترسند.
خشمگینم بسیار خشمگینم و بدنم از خشم می لرزد. نه از یاد می بریم و نه می بخشیم. از ترستان عزیزان ما را دستگیر می کنید. بیش از چهل سال است که جنایت کرده اید. اما چنین نمانده و چنین نیز نخواهد ماند. مادر شهلا پدر کریم مریم جان با تمام قلبم با شما هستم.
عاطفه اقبال - 14 ژوئن 2022
بعد از تحریر: شهلا اکملی مادر مریم : چند دقیقه پیش مریم تماس گرفت و گفت در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین است و تاکید کرد تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقا لب به چیزی نخواهد زد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر