۱۴۰۰ بهمن ۶, چهارشنبه

حذف زنان در ملاقات با طالبان

در هیئت ملاقات کننده با طالبان افغانستان هیچ زنی حضور ندارد . وزیر خارجه نروژ خانم هویتفلد به بهانه اینکه نمیخواهد به آنها مشروعیت بدهد در این مذاکرات شرکت نکرد. اما این بهانه ای بیش نیست. در کشوری که طالبان را رسما پذیرفته و به استقبالشان رفته و با این استقبال به آنها مشروعیت داده است، شرکت نکردن وزیر خارجه زن در تضاد روسری سر کردن یا نکردن معنی میشود. کما اینکه در این عکس می بینیم که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان که در یکی از نشست ها شرکت کرده در حالیکه قبل از حضور مردان طالبان روسری بسر ندارد. با ورود آنها شال گردنش را به عنوان توسری به سر می اندازد. این خانم با تن دادن به قوانین قرون وسطی طالبان ادعای دفاع حقوق زنان افغانستان دارد. زنانی که در خیابانهای افغانستان شجاعانه به اعتراض برخاسته اند! او حتی قادر نیست در اروپا مقابل توسری حجاب در مقابل طالبان بایستد. مسلما رینا امیری از یک کد دیپلماتیک تعیین شده در این رابطه اطاعت می کند. ولی بدبختی جماعت اروپایی آمریکایی را ببینید که چگونه در مقابل وحشیانی که از 1400 پیش برخاسته اند تا کمر خم می شوند. هر نتیجه ای که در این مذاکرات سه روزه پشت دربهای بسته حاصل شده باشد، هیچ منفعتی برای مردم افغانستان نخواهد داشت. مردمی که خوب می دانند به حکومت رسیدن طالبان چگونه طراحی و عملی شد. کسانی که امروز با طالبان مذاکره میکنند و به سر زنانی که در این مذاکره شرکت می کنند توسری می اندازند همان کسانی هستند که طالبان ها را خلق کرده و آنها را به مردم افغانستان تحمیل کرده اند. شما لطفا دست از سر مردم افغانستان بردارید دفاع از حقوق زنان پیشکشتان!
عاطفه اقبال - 26 ژانویه 2022هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر