۱۴۰۰ بهمن ۴, دوشنبه

آزادی آتنا، خبری که شبم را روشن کرد.

#آتنا_دائمی به همت پایداری و مقاومتش از زندان بیرون آمد. هفت سال مقاومت. هفت سال " نه " گفتن چشم در چشم دژخیمان. هفت سال تن به سازش ندادن. به او گفته بودند که تقاضای عفو کند تا آزاد شود، شجاعانه پاسخ داده بود: این شما هستید که از مردم باید تقاضای عفو کنید نه من.
آتنا جان مبارک باشد. چشم خانواده و یارانت روشن باد. و چه آغوش گرمی است. آغوش پدری که در این سالها رهایت نکرده باشد. آرام گرفتن در آغوش خانواده ای که در هر لحظه قلبش با تو تپیده باشد. چقدر زیبا است این دلگرمی و بوسه سرشار از عشق و دوست داشتن. امشب می دانم که در خانواده آتنا غوغایی است. وه که چه مبارک شبی است.

عاطفه اقبال - 24 ژانویه 2022
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر