۱۴۰۰ آذر ۱۷, چهارشنبه

سوء استفاده از نام سپیده قلیان در فیسبوک

چند سال پیش زمانی که سپیده قلیان را دستگیر کردند. صفحه ای در حمایت از او در فیسبوک گشوده شد که مرا هم به آن دعوت کردند. اوایل در مورد شرایط سپیده در آن اطلاع رسانی میشد. اخیرا با مطلبی که روی صفحه عمومی آمد، متوجه شدم که اساسا اهداف و انتشارات صفحه تغییر کرده و تبدیل شده به تبلیغ تفکرات فردی بنام "سعید صالح نیا". یعنی این فرد نوشته هایش را در این صفحه می گذارد و بنام سپیده به کامنت ها پاسخ می دهد. چنین کاری سوء استفاده از نام یک زندانی سیاسی میباشد. از قرار این آقا با نامهای مستعار متعددی در فضای مجازی حضور دارد.
استفاده از نام دیگران برای اهداف و رواج افکار خود زیر پا گذاشتن حداقل پرنسیب های اخلاقی و سیاسی است. همچنین اینرا می رساند که صاحب این نوشته ها در صفحه و با نام خودش خواننده ای ندارد و برای همین می خواهد تحت نام یک زندانی سیاسی آنرا به دیگران تزریق کند. انسانها ابزار نیستند. نمی شود از آنها بعنوان ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. هر انسانی اندیشه ها و افکار و تمایلاتش متعلق به خودش میباشد. نمیتوان نام و عکس او را گرفت و محتوای خود را در درونش ریخت. چنین کاری فقط شارلاتانیسم سیاسی است.
عاطفه اقبال - 8 دسامبر 2021
لینک صفحه ای که بنام سپیده قلیان است و بسیاری از دوستان نیز در آن عضو هستند: https://www.facebook.com/sepedehh

۱ نظر:

  1. سپیده قلیان یک دروغگوی بشدت بی پرنسیب است. او به صراحت دروغ میگوید. دروغهای او به صورت مستند افشا شده است. بهتر است در دنیای سرگردانی و بی خبری خود از اوضاع داخل ایران، گرفتار این بازیها نشوید و برای خود الگوی قهرمانی تولید نکنید.

    پاسخحذف