۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

هورررررررررررررررا! بازم قطعنامه!

سازمان ملل برای 61 مین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد! خوب بعدش چی!؟ یکی به من بگوید با این قطعنامه ها چه میتوان کرد؟ برای مردم ایران با 60 قطعنامه قبلی چه آبی گرم شده که با این آخری بشود؟ آیا آنهایی که گرسنه اند می توانند با این کاغذپاره امضا شده توسط سازمان ملل نان بخرند؟ کودکان کارتون خواب میتوانند با آن مسکن تهیه کنند؟ زندانیان سیاسی اگر این کاغذ پاره را نشان دهند از زندان آزاد می شوند؟ آیا میتوان این کاغذپاره را در تظاهرات اعتراضی و یا در فیسبوک و غیره بالای سر گرفت و اعتراض کرد و از گزند دستگیری و شکنجه و اعدام مصون ماند؟ اینهمه تبعیدی و مهاجر از جهنم ایران با نشان دادن این قطعنامه خواهند توانست بدون زندان و شکنجه و اعدام به وطنشان برگردند و از آزادی بیان برخوردار باشند؟

براستی با کاغذ پاره ای که فقط برای محکومیت کاغذی نقض حقوق بشر در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، 61 مین بار است که منتشر میشود چه میتوان کرد؟ این قعطنامه ها چه تضمین اجرایی دارد؟ وضع حکومت جمهوری اسلامی از انتشار اولین قطعنامه تا این 61 مین چه تغییری کرده است؟ حداقل این قطعنامه ها اگر کاری برای مردم ایران نکرده اند، برای مدعیان آلترناتیوی رژیم جمهوری اسلامی یعنی همان "قمپزیسیون" 61 بار جشن پیروزی! و در پی آن سورچرانی و سرکار گذاشتن ملت فراهم کرده است!


عاطفه اقبال - 28 آبان 93 برابر با 19 نوامبر 2014


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر