۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

ملکه هلند و حجاباین خانم ملکه هلند است که در سفر به امارات عربی حجاب به سر کرده و سر تا پا سیاهپوش شده، بطوری که تلویزیون هلند در گزارش سفر گفته است : " ملکه بئاتریکس با پوشیدن دستکش، حتی بیشتر از زنان ابوظبی خود را پوشانده بود!! حزب آزادی هلند که دیدگاه ضد اسلام دارد، حجاب ملکه را " نمایشی غم انگیز " خواند و اینکار را مشروعیت دادن به ظلم علیه زنان نامید. این شما و این عکس سراپا پوشیده در حجاب ملکه هلند که بیشتر از مسلمانان، مسلمان شده است! طبق تجربه های تاریخی، معمولا چنین ژست هایی محض رضای خدا انجام نمیشود و مقاصد و منافع خاصی را دنبال میکند. آن منافعی که لنین - البته در معنی انقلابی- آن گفته بود حاضر است برای آن دامن بتن کند

عاطفه اقبال - 12 ژانویه 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر