۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

دستم بگرفت و پا به پا برد!


خاتمی و احمدی نژاد دست در دست هم : 
دستم بگرفت و پا به پا برد - تا شیوه راه رفتن آموخت

4 دسامبر 2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر