۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

خمینی نقطه پایان رژیم است، درست به همان دلیل که نقطه آغازش بوده است


به مناسبت جنجال آتش زدن عکس خمینی

خمینی نقطه انفجار و پایان رژیم است درست به همان دلیل که نقطه آغازش بوده است. باید این نقطه آغاز را نشانه گرفت و هدف قرار داد تا کل رژیم نابود شود. باید تابو و تقدس رژیم را در این نقطه آغاز نشانه بگیریم تا تکلیفمان را با ولایت فقیه و جمهوری دینی مشخص کرده باشیم.
یک قدم عقبتر که از این خواسته برداریم در همین گلوگاه، مبارزات آزادیخواهانه ما را خفه خواهند کرد. این تقدس را باید در این نقطه به آتش کشید و منفجر کرد. بقول خود دجال نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر! از نظر من این عکس را هر کس که میخواهد آتش زده باشد مهم نیست. مهم این است که خواسته و ناخواسته تابوی تقدس خمینی در جامعه شکست و مردم دیدند که میشود عکس او را هم آتش زد. او که در جایگاه معصوم نشسته بود. او که روزی در هلال ماه دیده میشد. اگر مردم این عکس را آتش زده اند که آغازی بس نیکو و نشانه ارتقا جنبش است. اگر رژیم خودش آتش زده است و خواسته که آنرا به خیال خود پیراهن عثمان کند در اینصورت اشتباه فاحشی را مرتکب شده است. برای اینکه با اینکار مرزی را در نوردیده است که دیگر به پشت آن نمیتوان برگشت و به نابودی تمامیت رژیمش راه خواهد برد. جمهوری ولایت فقیه در لحظات آخر هر چه بیشتر دست و پا بزند بیتشر مرتکب اشتباه شده و بیشتر غرق خواهد شد. از این به بعد شاهد پاره کردن و آتش زدن افزونتر عکس خمینی دجال در کنار عکس خامنه ای خواهیم بود. بنا به یک خبر در فیس بوک، دیروز در محلی بنام کوار نزدیک شیراز اتفاقی افتاد که قابل توجه است. به بچه های دبستانی و راهنمایی عکس های خمینی و خامنه ای را داده بودند تا به خیال خودشان یک حرکت اعتراضی بر علیه آتش زدن عکس خمینی بوجود بیاورند. ولی دانش آموزان تا چند قدمی دور می شدند عکس ها را مچاله و پاره کرده و به زیر پا می انداختند. در نهایت عکس های مچاله و پاره شده زیر پای کودکان باعث رسوایی عاملان این طرح شده و ناچارشان کرده بود ه سریع بساط این مسخره بازی را جمع کنند. از این به بعد عکس خمینی و خامنه ای دیگر هیچ حرمتی در میان مردم نخواهد داشت. رژیم در سراشیبی سقوط خود در برابر تظاهرات روز به افزایش در ایران فلج شده و به نفس های آخر افتاده است. روزی همینها اعتراف خواهند کرد که آتش زدن عکس خمینی نقط کلیدی و پایانی عمر این رژیم جنایتکار بوده است. بنابراین این ما نیستیم که باید از این حرکت رادیکال هراس کنیم بلکه سردمداران جمهوری اسلامی هستند که بازی را باخته اند و باید بروند. فقط کسانی که در نگه داشتن ساختارهای اصلی این رژیم مذهبی نفع مشخصی دارند از این حرکت وحشت کرده اند و سعی میکنند به هر صورت ممکن مردم را نیز بترسانند. یقین دارم که روزی انفجار قبر خمینی باعث رهایی تمام مردم ایرانزمین از بندهای اسارت و جهل و خرافات خواهد شد.


عاطفه اقبال - شانزده دسامبر 2009


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر