۱۴۰۱ بهمن ۱۲, چهارشنبه

یاسمین بانو و اینهمه هیاهو

باز رژیم یک توپ فرستاد وسط و جماعت دنیای مجازی سینه زنان دنبال آن روان شدند. پخش عکس های یاسمین خانم از نظر من جز از اطاق فکر رژیم بیرون نمی آید. با توجه به شناختی که نسبت به غیرتی های دنیای مجازی دارد. خوب می داند توپ را چگونه در زمین رها کند تا مدتها همه سرشان به دعوای جدید گرم شود.
آخر دوستان من، این زن شاه زاده چه زمانی از حق شما دفاع کرده که شما این چنین برای نشان دادن اینکه دمکرات هستید به دفاع از او پرداخته اید. بگذارید خودش و خاندانش این دفاع را انجام دهند، مگر شما بیکار هستید. یکی به شهناز خانم فحش میدهد، رگ غیرت بعضی برجسته می شود. انگار شهناز خانم تمام عمرش را به دفاع از حق دیگران زندگی کرده. آنقدر در این دفاع افراط می کنند که او هم دچار توهم شده و ناگهان خود را در آینه تابوشکن ترین زن ایرانی می بیند. عکس های زن شاه زاده بیرون می آید باز یک عده دمکراسی شان گل می کند. آخر مگر ناچارید به همه موضوعات بپردازید! مگر زمانی که خانم در صفحه اش شعار مرگ بر سه فاسد رو نوشت، سلطنت طلبان ککشان گزید؟
چرا شما خود را ناچار می بینید که در این مواقع دمکرات بودن خود را یادآوری کنید. آیا اینهمه زندانی در زندانها مستحق دفاع شما و مطرح کردنشان نیستند؟ آیا اینهمه بی عدالتی که در ایران جریان دارد نیازی به حرف زدن ندارد؟ آیا زلزله ی خوی و اینهمه ویرانی و مردمی که در سرما به آنها آب سر پاشیده می شود شایان توجه نیستند که شما بر سر دو تا عکس یاسمین خانم که بیرونی شده هیاهو میکنید؟ آقای شاه زاده که بتازگی وکیل هم شده لام تا کام خودش در این رابطه حرف نمی زند آنوقت بقیه، دنیای مجازی را آلوده این بحث ها کرده اند. شده کمر شکسته فاطمه زهرا که آخوندها در هر روضه ای از آن سخن می گفتند و اینکه عُمَر در را به کمر فاطمه زهرا زد. خوب است آنزمان حداقل دنیای مجازی نبود که یک عده سریع این روضه خوانی و اجحاف در حق فاطمه خانم را جهانی کنند و عکسهایش را به در و دیوار بزنند. حالا طرف دو تا عکس با یک آقا پسر گرفته مگر آسمان به زمین آمده، که دو جبهه مخالف و موافق درست شده. بس کنید لیز خوردن بر روی پوست خربزه هایی را که آخوندها با حیله به زیر پای دنیای مجازی می اندازند.
ضمنا امروز همان روزی است که بعد از کنفرانس گوآدلوپ، ژیسکاردستن حضرت امام را با سلام و صلوات از پای درخت سیب بلند کرد و با هواپیمای فرانسوی به ایران پست کرد تا انقلاب ما علیه دیکتاتوری سلطنتی را به انقلاب اسلامی تبدیل کند. یادمان باشد همان توطئه ها البته به اشکال دیگر، در پس سالیان برای مصادره کردن #انقلاب_۱۴۰۱ ادامه دارد.
عاطفه اقبال – 12 بهمن 1401


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر