۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

با کدام قساوتی می توان مادر ستار بهشتی را دستگیر کرد!

با کدام قساوتی می توان جگرگوشه کسی را زیر شکنجه مُثله کرد و کُشت و بعد مادر بیمارش را بجرم دادخواهی دستگیر کرد! اینها دیگر کی هستند؟ مغولانی که از دل قرون وسطی بیرون آمده اند. با شقاوتی باور نکردنی! روی تمامی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده اند. دیدن چهره این مادر قلب مرا آتش می زند. بیشرفها از جان مادران ما چه میخواهید؟ چگونه موجودی باید باشی که بتوانی دست روی او بلند کنی و دلت نلرزد! مگر می شود اینهمه شقاوت را باور کرد؟ جنایت در خون و روح و جسم این جماعت نهادینه شده. دیگر نه شرمی دارند و نه حرمتی را پاس می دارند و نه از بلند کردن دستشان روی مادرانی مانند گوهر بهشتی شرم میکنند. جانیانی که برای جنایت پرورش یافته اند. وقتی چنین خبرهایی را می شنوم تمام بدنم از خشم می لرزد. مگر می توان انسان بود و از دیدن چنین صحنه هایی خشمگین نشد. پایان این صحنه ها فقط با نابودی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی میسر است. وگرنه هر روز باید شاهد قتل و دستگیری عزیزترین هایمان باشیم.
عاطفه اقبال - 5 نوامبر 2021

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر